Barwne szaty przed Nim i za Nim - homilia w Niedzielę Palmową

Beze Mnie nic nie możecie uczynić - homilia w Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma

I zaczął obmywać uczniom nogi - homilia w Wielki Czwartek podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej

Bądź pozdrowiony, o Krzyżu, jedyna nasza nadziejo! - homilia podczas Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek

Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus - homilia podczas Wigilii Paschalnej