Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu należy do najstarszych seminariów duchownych w Polsce. Zostało powołane do istnienia, zgodnie z decyzją Soboru Trydenckiego z roku 1563, przez biskupa poznańskiego Adama Konarskiego na Synodzie Diecezjalnym w dniu 26 października 1564 roku. W pierwszym etapie istnienia ASD ściśle współdziałało w procesie formacji kleryków z istniejącą od 1519 roku Akademią Lubrańskiego. Przez pewien czas alumni ASD odbywali studia teologiczne w Kolegium Jezuickim w Poznaniu. Od końca XVIII wieku ASD stanowiło samodzielną instytucję. Przez cały czas swego istnienia było ostoją wierności Bogu i Ojczyźnie, miejscem rzetelnej pracy i formacji teologicznej, wydając wielu znakomitych kapłanów (także kandydatów na ołtarze). W 1974 roku papież Paweł VI, po pięcioletnim okresie próbnym, dekretem "Posnaniensis urbs" ustanowił w Arcybiskupim Seminarium Duchownym Papieski Wydział Teologiczny. W 1998 roku Papieski Wydział Teologiczny przestał istnieć, a w jego miejsce powołano Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Formacja kleryków ma charakter integralny i obejmuje wymiar osobowy, duchowy, intelektualny i pastoralny i służy przygotowaniu w jak najlepszy sposób do posługi kapłańskiej.
 
Arcybiskupie Seminarium Duchowne
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań
tel. +48 61 643 27 00
tel/fax. +48 61 643 28 04 - księgowość

 


Zakonne wyższe seminaria duchowne znajdujące się na terenie archidiecezji poznańskiej:

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
ul. Panny Marii 4
60-962 Poznań

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
ul. Szkolna 12
64-211 Obra
www.obra.oblaci.pl

Wyższe Seminarium Duchowne Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Działowa 25
61-747 Poznań

Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów OFM
ul. Garbary 22
61-867 Poznań