Wśród ważnych zadań, za które odpowiada Biskup diecezjalny, a które mają na celu zabezpieczenie dobra wspólnego wiernych, w szczególności zaś ochronę dzieci i młodzieży, znajduje się danie właściwej odpowiedzi na przypadki ewentualnych nadużyć seksualnych wobec osób niepełnoletnich, popełnionych przez duchownych w jego diecezji. Tego rodzaju stanowisko zobowiązuje do ustanowienia należytych procedur postępowania, by objąć opieką ofiary takich nadużyć, jak również by formować wspólnotę kościelną w celu ochrony niepełnoletnich.

Dnia 16 maja 2011 r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała „Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania «Wytycznych» dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich". Dokument zobowiązywał Episkopaty całego świata do przygotowania wytycznych w sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec małoletnich. Konferencja Episkopatu Polski uczyniła to już wcześniej wydając stosowne normy 20 czerwca 2009 r. Jednakże po otrzymaniu okólnika Stolicy Apostolskiej nastąpiła konieczność ich uzupełnienia. Na zebraniu plenarnym KEP 14 marca 2012 r. została przyjęta nowa wersja dokumentu pod nazwą: „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia". Z kolei na zebraniu plenarnym 8 i 9 października 2013 r. biskupi przyjęli trzy aneksy do „Wytycznych". Określają one precyzyjne reguły postępowania w kwestii pomocy ofiarom, dochodzenia wobec kapłanów oskarżanych o akty pedofilii oraz zasady formacji przyszłych kapłanów w zakresie dojrzałości seksualnej oraz profilaktyki wobec zjawiska pedofilii. Przyjęto także nowy dokument pt. „Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce". Po upływie kilku miesięcy Stolica Apostolska zgłosiła swoje uwagi i uzupełnienia przekazując je polskiemu Episkopatowi. Wprowadzone zostały one na wniosek Rady Prawnej KEP na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu 11 czerwca 2014 r. Dokumenty te następnie zostały ponownie przekazane Stolicy Apostolskiej, a po ich przejrzeniu i zaakceptowaniu zaczęły obowiązywać na gruncie Kościoła w Polsce od października 2014 r. W związku z nowymi przepisami państwowymi w naszym kraju powyższe Wytyczne KEP zostały znowelizowane na mocy uchwały nr 5/376/2017 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 6 czerwca 2017 r.

W dokumencie nt. prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych opisano również zakres kompetencji koordynatora ze strony Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży. Biskupi zgromadzeni 22 czerwca 2013 r. w Wieliczce mianowali nim jezuitę o. Adama Żaka. Utworzone zostało także Centrum Ochrony Dziecka działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie (http://cod.ignatianum.edu.pl/), którego zadaniem jest opracowywanie programów prewencji, szkolenia wolontariuszy i specjalistów w walce z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich, a także przyczynianie się do tworzenia bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży we wszystkich dziedzinach pracy duszpasterskiej, formacyjnej i wychowawczej Kościoła w Polsce.

W poszczególnych diecezjach zostali mianowani Delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży. Ich zadaniem jest prowadzenie komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego przewidzianego normami Stolicy Apostolskiej i „Wytycznymi" Konferencji Episkopatu Polski. W Archidiecezji Poznańskiej rolę tę pełni ks. kan. dr Benedykt Glinkowski.

 

Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży
ks. kan. dr Benedykt Glinkowski
Kuria Metropolitalna
ul. Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
godziny przyjęć: 9.00-14.00 (poniedziałek-piątek)
61 8512815
693 800 486
 
Przyjmuje zawiadomienia w sprawach o nadużycie seksualne wobec osoby niepełnoletniej poniżej osiemnastego roku życia albo dorosłej osoby bezradnej, prowadzi wstępne dochodzenie kanoniczne.
 
Duszpasterz Ofiar Wykorzystania Seksualnego i Ich Rodzin

ks. Przemysław Przybylski, mgr psychologii
729 842 846
towarzyszenie@archpoznan.pl

ks. kan. mgr Dariusz Mazur
606 139 535
 
Duszpasterze udzielają pomocy duchowej tym, którzy tego potrzebują.
 
Koordynator diecezjalny Fundacji Świętego Józefa KEP dla Archidiecezji Poznańskiej
Odpowiedzialny za prewencję w Archidiecezji Poznańskiej
ks. dr Jarosław Żurawski
534 565 836
 
Obowiązują zasady przetwarzania danych osobowych jak dla zwykłego kontaktu. Informacje na ten temat są zawarte w polityce prywatności.
 
Kurator osób duchownych podejrzanych, oskarżonych, skazanych lub uniewinnionych za przestępstwo wykorzystania seksualnego nieletnich poniżej osiemnastego roku życia lub niepełnosprawnych 
 
 
ks. kan. mgr Sławomir Baraniak
602 340 284
 
ks. kan. mgr Mieczysław Jarczewski
502 403 860
 
ks. dr Jacek Stępczak
509 890 501
 
Kuratorzy realizują opiekę nad wskazanymi osobami zgodnie z poleceniem ks. Arcybiskupa lub ks. Delegata.
 
Dokumenty nt. ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym:

Ponadto polecamy zbiór ważnych dokumentów i wypowiedzi: https://episkopat.pl/kosciol-wobec-przestepstwa-pedofilii/ oraz stronę ochrona.episkopat.pl