Rada Społeczna

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim została ustanowiona 14 listopada 2002 roku dla umożliwienia realizacji szczególnej roli i odpowiedzialności katolików świeckich za życie Kościoła lokalnego oraz kształtowanie życia społecznego.

Członkowie Rady reprezentują różne środowiska życia naukowego, kulturalnego i społecznego. Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim służy Metropolicie Poznańskiemu poprzez wypracowywanie opinii na temat bieżących wydarzeń, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, prawa człowieka, małżeństwo i rodzina, życie gospodarcze, życie polityczne, kultura; przekazuje do wiadomości opinii publicznej, w uzgodnieniu z Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim, wypracowane przez Radę stanowiska w w/w kwestiach; służy w ten sposób wiernym Archidiecezji Poznańskiej, wpływając na opinię społeczną, nie angażując bezpośrednio autorytetu Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego.

Skład Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim VII kadencji (2021-2024):

dr hab. med. Szczepan Cofta, ks. prałat dr Paweł Deskur (sekretarz), prof. dr hab. Marek Figlerowicz, prof. dr hab. Janusz Gadzinowski, prof. dr hab. Anna Grzegorczyk, prof. dr hab. Tomasz Jasiński, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, prof. dr hab. Roman Słowiński (wiceprzewodniczący), prof. dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, dyr. Przemysław Terlecki, prof. dr hab. Jan Węglarz (przewodniczący).

ZOBACZ skład Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim poprzednich kadencji.