Kuria Metropolitalna

Kuria Metropolitalna jest instytucją, która ze swej istoty służy pomocą Arcybiskupowi Poznańskiemu w zarządzaniu Archidiecezją Poznańską zarówno na płaszczyźnie duszpasterskiej, jak i administracyjnej (zob. KPK, kan. 469). Pracownikami Kurii Metropolitalnej są mianowane przez Arcybiskupa Poznańskiego osoby duchowne, zakonne i świeckie.

 

ul. Ostrów Tumski 2

61-109 Poznań

tel.: +48 61 851 28 00

fax: +48 61 851 28 14

Nr konta bankowego: Archidiecezja Poznańska, Bank Pekao SA, 28 1240 6524 1111 0010 8827 1003

 

Moderator:

Biskup dr Grzegorz Balcerek

 

Wikariusze Generalni:
Biskup dr Grzegorz Balcerek
Biskup dr Jan Glapiak

 

Godziny urzędowania:
9.00 - 16.00 - poniedziałek

9.00 - 15.00 - wtorek - piątek

 

Korespondencję można składać od poniedziałku do piątku na portierni do godz. 15.30

Wszelkie pytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi należy przesyłać w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem. Kancelaria Kurii Metropolitalnej nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

 

 

Archidiecezja Poznańska jest wydawcą pisma "Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej", w którym publikowane są komunikaty Arcybiskupa Poznańskiego i Kurii Metropolitalnej. Pierwszy numer urzędowego pisma archidiecezji ukazał się 30 listopada 1867 roku. W ciągu swej historii miesięcznik kilka razy zmienił nazwę: „Dziennik Urzędowy Kościelny dla Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” (1867-1874), „Kościelny Dziennik Urzędowy dla Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” (1874-1919), „Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” (1919-1933), „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” (1933-1934), „Miesięcznik Kościelny. Organ Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” (1934-1939), „Zarządzenia Władzy Duchownej” (1945-1946). Od 1946 roku ukazuje się jako "Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej" (redaktor: ks. Maciej Szczepaniak).

Wszystkie