Informacje ogólne

Archidiecezja Poznańska przetwarza Państwa dane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych – kościelnymi i cywilnymi, ale również zgodnie z prawem prasowym, czy autorskim. Dane przetwarzane są w związku z działalnością wewnętrzną Archidiecezji Poznańskiej.

Strona internetowa www.archpoznan.pl dla poprawnego działania wymaga automatycznego przetwarzania Państwa danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może wynikać również z korzystania przez Państwo z innych kanałów komunikacji, w tym serwisów społecznościowych. Na stronie publikowane są dane osobowe różnych osób, wśród których mogli znaleźć się również Państwo.

Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych

Administratorem danych osobowych zbieranych przy użyciu wymienionej wyżej strony internetowej oraz publikowanych na tej stronie jest Archidiecezja Poznańska. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane do kontaktu:
Inspektor ochrony danych
Tomasz Ceranek r.pr.
inspektor@archpoznan.pl
ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań

Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

Składanie wniosków i zapytań

Jeżeli podane tu informacje nie są wystarczające, administrator zachęca do kontaktu z inspektorem ochrony danych przed złożeniem wniosku lub skargi – administrator gwarantuje, że dołoży wszelkich starań by wyjaśnić każdą sprawę.

Informacje szczegółowe na temat danych gromadzonych automatycznie przy użyciu strony internetowej

Cel i podstawa przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu poprawnego uruchamiania funkcjonalności strony oraz prowadzenia statystyki. W szczególnych przypadkach, po poinformowaniu o tym, administrator może przetwarzać Państwa dane w innym celu.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na komunikowaniu się za pomocą optymalnie przygotowanej strony internetowej. W szczególnych przypadkach, po poinformowaniu o tym, administrator może przetwarzać Państwa dane na innej podstawie.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych, poza Państwem, mogą być podmioty dostarczające administratorowi narzędzi, z których korzysta:

Usuwanie danych

Administrator nie przechowuje danych. Dane są przetwarzane jedynie w czasie korzystania ze strony internetowej. Niektóre dane mogą jednak być przechowywyane na urządzeniu należącym do użytkownika.

Sposób przetwarzania (w tym przechowywania) danych osobowych

Pliki cookies

Kiedy użytkownik korzysta ze strony, możliwe jest zapisanie pewnych informacji na jego komputerze. Te informacje mają formę plików cookies lub innych podobnych plików. Pozwalają one lepiej obsługiwać użytkownika. Na przykład pozwalają dopasować stronę do jego zainteresowań i preferencji. W przypadku większości przeglądarek internetowych można usunąć je z twardego dysku komputera, zablokować, lub otrzymać ostrzeżenie zanim pliki zostaną zapisane na komputerze. Powinni Państwo zapoznać się z instrukcją przeglądarki, aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach. Zmiana ustawień plików cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach wygląda następująco:

  • Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.
  • Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
  • Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
  • Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
  • Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Zewnętrzne pliki cookies

Administrator używa zewnętrznych plików cookies w celu prezentowania treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.twitter.com. Pliki te należą do Twittera i informacje w nich zawarte są udostępniane Twitterowi. Na swoich stronach (https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies) Twitter wyjaśnia jak korzysta z tych informacji. Te pliki można zablokować tak samo jak inne pliki cookies.

Informacje szczegółowe: inne dane, które administrator może gromadzić

Komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej

Na stronie internetowej podane są informacje o sposobach kontaktu. Jeżeli zdecydują się Państwo korzystać z poczty tradycyjnej lub elektronicznej, administrator będzie przetwarzał podane przez Państwo dane osobowe. W takim przypadku administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane pismo. Podstawą przetwarzania danych będzie realizacja prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z osobami kierującymi korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej. Poza Państwem odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługę dostarczania i utrzymania poczty elektronicznej oraz podmioty świadczące usługi pocztowe. Dane będą przetwarzane do czasu udzielenia informacji i załatwienia sprawy, a później archiwizowane lub przechowywyane przez zależny od rodzaju sprawy, określony czas. Informacja na ten temat zostanie udzielona przy okazji realizacji kontaktu.

Strony w portalach społecznościowych

Archidiecezja Poznańska prowadzi strony w serwisach Facebook oraz You Tube. Oznacza to przetwarzanie danych na opisanych niżej zasadach.

Administrator redaguje treść stron oraz moderuje dyskusję i w tym celu może przetwarzać Państwa dane osobowe (poprzez korzystanie z funkcjonalności portalu, rozwiązywanie sporów, zgłaszanie nieodpowiednich treści itp.). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolna zgoda, wyraźnie potwierdzona rejestracją w portalu oraz korzystaniem z podstron Archidiecezji Poznańskiej. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, powinni Państwo zrezygnować z subskrypcji umieszczanych przez Archidiecezję Poznańską treści i nie wchodzić z nimi w interakcję. W każdym przypadku odbiorcą danych, poza Państwem, jest serwis, z którego Państwo korzystają. Dane będą przechowywyane tak długo, jak długo nie cofną Państwo swojej zgody na ich przetwarzanie. Mogą to Państwo zrobić poprzez rezygnację z subskrypcji umieszczanych przez Archidiecezję Poznańską treści i nie wchodzenie w interakcję z nimi oraz poprzez wykorzystanie dostępnych w wymienionych serwisach narzędzi. Należy pamiętać, że dane przetwarzane w wymienionych serwisach mogą być przetwarzane przez administratorów tych serwisów niezależnie od Archidiecezji Poznańskiej, na opisanych w ich regulaminach zasadach.