WPROWADZENIE OGÓLNE

1. Już wkrótce nasza archidiecezja będzie przeżywała peregrynację relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Rozpocznie się ona w sobotę 16 grudnia 2023 roku, o g. 18.00 celebrowaniem uroczystej Eucharystii poznańskiej Katedrze. Mszy św. przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 

Do koncelebrowania Eucharystii zaproszeni są wszyscy kapłani diecezjalni i zakonni, a szczególnie proboszczowie i pozostali kapłani z parafii, które będę gościły relikwie bł. Ulmów oraz dekanalni referenci duszpasterstwa rodzin i księża zaangażowani w działalność duszpasterstw, ruchów i wspólnot małżeńskich i rodzinnych, jak i też ochronę życia i działalność pro-life.

Do wspólnej modlitwy zaproszona jest cała wspólnota wiernych archidiecezji, siostry zakonne, seminarzyści, przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich, szczególnie parafianie ze wspólnot, które będą gościły relikwie bł. Ulmów, członkowie ruchów i wspólnot małżeńskich i rodzinnych, jak i też ochronę życia i działalność pro-life, a także osoby zaangażowane w działalność Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin naszej Archidiecezji oraz wszyscy ludzie dobrej woli, szczególnie zatroskani o świętość polskich małżeństw i rodzin.

2. Peregrynacja relikwii błogosławionej rodziny Ulmów będzie przebiegała w okresie:  od 16 do 30 grudnia 2023 roku, kolejno w wyznaczonych parafiach, zgodnie z opublikowanym terminarzem.

3. Uroczyste zakończenie peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów będzie miało miejsce 30 grudnia 2023 roku w poznańskiej Farze, podczas Mszy św. o godz. 12.45. Do koncelebrowania Eucharystii zaproszeni są szczególnie proboszczowie parafii, które gościły relikwie bł. Ulmów. Do wspólnej modlitwy zaproszona jest cała wspólnota wiernych archidiecezji, siostry zakonne, seminarzyści, przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich, szczególnie delegacje parafii, które gościły relikwie bł. Ulmów, członkowie ruchów i wspólnot małżeńskich i rodzinnych, a także osoby zaangażowane w działalność Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin naszej Archidiecezji oraz wszyscy ludzie dobrej woli, szczególnie zatroskani o świętość polskich małżeństw i rodzin.

ZAŁOŻENIA I ZADANIA PEREGRYNACJI RELIKWII BŁ. RODZINY ULMÓW

4. Peregrynacja relikwii bł. rodziny Ulmów to czas, aby odnowić świadomość świętości sakramentu małżeństwa i rodziny oraz ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Przypomnieć, że rodzina jest pierwszą drogą Kościoła, o czym pisał św. Jan Paweł II (por. Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, n. 2) oraz pierwszą komórką społeczeństwa (por. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, n. 11). Pomóc odkryć, że to w rodzinie przede wszystkim realizuje się powszechne powołanie do świętości, o co upominali się ojcowie soboru watykańskiego II (por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, n. 39-42, szczególnie n. 41).

5. Peregrynacja relikwii bł. rodziny Ulmów będzie przebiegać w Archidiecezji Poznańskiej pod hasłem: „Rodzina – w niej świętość się zaczyna”. Hasło to uwydatnia szczegółowy cel i sposób przeżycia peregrynacji relikwii bł. Ulmów, której specyfiką jest duszpasterska troska o małżeństwo, rodzinę i życie. Realizacja tego hasła powinna się dokonywać przez:

 • przepowiadanie i słuchanie słowa Bożego w kościele,
 • regularne i owocne przystępowanie do sakramentu pokuty,
 • częste i gorliwe uczestnictwo we Mszy świętej,
 • codzienne praktykowanie modlitwy małżeńskiej i rodzinnej
 • budowanie i przekazywanie rytuału rodzinnego,
 • podawanie i poznawanie prawd religijnych i zasad chrześcijańskich w domu rodzinnym,
 • nauczanie i praktykowanie żywej wiary i ducha ewangelicznego w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym,

PRAKTYCZNE WSKAZANIA DOTYCZĄCE PEREGRYNACJI RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ RODZINY ULMÓW

6. Przygotowanie:

 • poinformowanie wiernych o dokładnej dacie peregrynacji.
 • spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską w celu omówienia czasu peregrynacji w parafii.
 • zaproszenie wszystkich grup parafialnych (szczególnie zrzeszających małżeństwa i rodziny) do współtworzenia wydarzenia peregrynacji w parafii.
 • wygłoszenie w jedną z niedziel w tygodniach poprzedzających peregrynację homilii nt. bł. rodziny Ulmów oraz o samej idei peregrynacji (możliwość zaproszenia księdza spoza parafii albo ktoś z księży w parafii)
 • warto, choć nie jest to obowiązkowe, wysłać zaproszenia do księży oraz sióstr i braci zakonnych pochodzących z parafii oraz ich rodziców, rodzeństwa i bliskich do udziału w tym wydarzeniu, aby podkreślić, że „rodzina jest pierwszym seminarium powołania”. Może nawet rozszerzyć to zaproszenie na pochodzących z dekanatu lub dekanatów zaproszonych do danej parafii.
 • zaopatrzenie wiernych w obrazki z bł. rodziną Ulmów i modlitwą do nich lub też inne materiały duszpasterskie.
 • zachęta do skorzystania z pomocy duszpasterskich przygotowanych na czas peregrynacji.
 • wyznaczenie jednej osoby odpowiedzialnej za dokumentację fotograficzną tego wydarzenia w parafii oraz jak najszybsze przesłanie zdjęć wraz z krótką informacją na adres: drpoznan@archpoznan.pl

7. Dekoracje:

 • możliwość zamówienia poprzez Referat Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w Kurii Metropolitalnej ulotek, plakatów i banerów z logiem i hasłem peregrynacji (osoba kontaktowa: p. Zofia Góra; drpoznan@archpoznan.pl).
 • przygotowanie odpowiedniego miejsca/stojaka na relikwiarz wraz z kwiatową dekoracją.
 • przygotowania stelażu na obraz z bł. rodziną Ulmów oraz dekoracji z kwiatów.

8. Organizacja przyjazdu:

 • relikwie bł. rodziny Ulmów i towarzyszący im obraz rodzinny przybywa do parafii wieczorem, po zakończeniu wieczornego nabożeństwa w poprzedniej parafii lub w innych ustalonych okolicznościach, jeżeli w danym dniu relikwie i obraz goszczą w więcej niż jednej parafii.
 • do parafii przywozi je proboszcz lub przedstawiciel parafii, w której zakończyła się peregrynacja.

9. Kustosz:

 • kustoszem relikwii bł. rodziny Ulmów i towarzyszącego im obrazu jest każdorazowo  w parafii jej proboszcz.
 • jego zadaniem jest opiekowanie się relikwiami i obrazem oraz przekazanie ich na wyznaczony czas do następnej parafii.

10. Elementy obowiązkowe peregrynacji w każdej parafii:

 • różaniec w intencji małżeństw i rodzin (warto wykorzystać rozważania przygotowane  przez Fundację „Radość Miłości”).
 • Msza św. w intencji małżeństw i rodzin (możliwość wykorzystania formularza mszalnego o bł. rodzinie Ulmów, z wyjątkiem niedziel Adwentu i uroczystości Narodzenia Pańskiego).
 • przynajmniej jedna Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, choć zachęcamy, aby ten obrzęd miał miejsce podczas każdej Mszy św. w parafii podczas peregrynacji.
 • błogosławieństwo kobiet w ciąży oraz dzieci po Mszy św. lub jako osobne nabożeństwo
 • zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu obecnych w parafii grup, ruchów, stowarzyszeń związanych z małżeństwem i rodziną oraz ochroną życia ludzkiego, jak np. Domowy Kościół, Equipe Notre Dame, Spotkania Małżeńskie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, itp.

11. Elementy nieobowiązkowe, do których zachęcamy:

 • zachęta, aby podczas peregrynacji na wszystkich Mszach św. w parafii było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
 • zaproszenie małżeńskich jubilatów i organizacja poczęstunku dla nich na salkach parafialnych po jednej z Mszy św.
 • w Adwencie roraty z kazaniem dla dzieci o bł. rodzinie Ulmów.
 • w oktawie Bożego Narodzenia spotkanie z dziećmi przy żłóbku i tzw. pogadanka o bł. rodzinie Ulmów.
 • Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych; zaprosić osoby starsze i chore wraz z rodzinami, aby podkreślić, że rodzina jest pierwszym miejsce uczenia się troski o starszych i chorych jej członków.
 • organizacja poczęstunku dla chorych i ich bliskich na salkach parafialnych po Mszy św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.
 • Msza św. w intencji powołań wraz z kapłanami oraz osobami życia konsekrowanego pochodzącymi z parafii, dekanatu, zaproszonych dekanatów do tej parafii wraz z ich rodzicami, rodzeństwem i bliskimi, aby podkreślić, że „rodzina jest pierwszym seminarium powołania”.
 • Msza św. w intencji zmarłych członków rodziny albo nabożeństwo za zmarłych z rodzin po Mszy św., aby podkreślić wartość modlitwy za zmarłych oraz obowiązku modlitwy za zmarłych rodziców i krewnych.
 • Msza św. lub nabożeństwo po Mszy św. w intencji dzieci nienarodzonych i rodziców po stracie dziecka.
 • Msza św. lub nabożeństwo po Mszy św. w intencji małżonków starających się o potomstwo.
 • Msza św. lub nabożeństwo po Mszy św. o dobrą żonę i dobrego męża.
 • Koronka do Bożego Miłosierdzia, jeśli jest w parafii zwyczaj jej odmawiania o g. 15.00, w intencji małżeństw i rodzin.
 • zorganizowanie spotkania dla małżonków, podczas którego wybrani małżonkowie wygłoszą świadectwo dotyczące np. miłości małżeńskiej, pokonywania kryzysów, oczekiwania na potomstwo, doświadczenia straty dziecka, itp.
 • zorganizowanie Apelu Jasnogórskiego z krótkim rozważaniem w intencji małżeństw i rodzin naszej Archidiecezji jako zakończenie peregrynacji w danej parafii i parafialne dziękczynienie za ten dar.

12. Koordynator:

 • koordynatorem i osobą odpowiedzialną za przebieg peregrynacji relikwii bł. rodziny Ulmów w Archidiecezji Poznańskiej jest ks. Jurand Żelisławski – archidiecezjalny duszpasterz małżeństw i rodzin (kontakt: duszpasterz@archpoznan.pl)