W ramach ewangelizacji będą odbywać się rekolekcje, uwielbienia, ewangelizacja uliczna, Adoracja Najświętszego Sakramentu. Będą także miały miejsce ewangelizacje w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach dla ubogich oraz wiele innych wydarzeń. 

Zapisy na poszczególne wydarzenia i szczegółowy plan misji na stronie: www.misjapoznan.pl.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w to dzieło naszej Archidiecezji!