Projekt jest współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

W ramach zadania wsparcie uzyskało dziesięć zabytkowych kościołów drewnianych Archidiecezji Poznańskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

„Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski – etap II”
Głównym celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego dziesięciu drewnianych zabytkowych kościołów oraz ich zabytkowego wyposażenia poprzez przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich. Projektem zostały objęte następujące kościoły

  1. Kościół pw. Św. Katarzyny w Bagrowie
  2. Kościół pw. Św. Krzyża w Buku (prace remontowo-konserwatorskie kościoła oraz konserwatorskie wnętrza)
  3. Kościół pw. Św. Katarzyny i Niepokalanego Serca Maryi w Łękach Wielkich
  4. Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Łomnicy
  5. Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Mącznikach
  6. Kościół pw. Św. Krzyża w Obornikach
  7. Kościół pw. Św. Mikołaja w Słopanowie
  8. Kościół pw. Św. Klemensa w Zakrzewie
  9. Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Domachowie (dodatkowo Scanning 3D)
  10. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Jezierzycach Kościelnych

Po realizacji projektu obiekty staną się częścią Szlaku Turystycznego Kościołów Drewnianych Wielkopolski. W ramach oferty kulturalnej, realizowany będzie odrębny program edukacyjno-kulturalny zatytułowany „Opowieści Korników’, w ramach którego organizowane będą m.in.: cykliczne koncerty, warsztaty muzyczne i literackie oraz wystawy tematyczne.

Całkowita wartość projektu: 15 844 672,30 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 13 467 971,45 PLN

W związku z realizowanym projektem informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji PO IiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty. Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.


Zapytanie ofertowe dot. obsługi postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pn. "Renowacja zabytkowych obiektów (...)"]


Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych w Buku, Łękach Wielkich i Łomnicy w ramach Projektu pn. "Renowacja zabytkowych obiektów (...)"

Zmiana zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych w Buku, Łękach Wielkich i Łomnicy w ramach Projektu pn. "Renowacja zabytkowych obiektów (...)" - 13.04.2017 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrz i wyposażenia kościołów drewnianych w Buku, Łękach Wielkich i Łomnicy) - 21.04.2017

Zmiana zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych w Buku, Łękach Wielkich i Łomnicy w ramach Projektu pn. "Renowacja zabytkowych obiektów (...)" - 28.04.2017 r.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych w Buku, Łękach Wielkich i Łomnicy - 11.05.2017 r.

Zmiana treści zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrz i wyposażenia kościołów drewnianych w Buku, Łękach Wielkich i Łomnicy - 12.05.2017

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na prace konserwatorskie dotyczące wnętrz i wyposażenia kościołów drewnianych w Buku, Łękach Wielkich i Łomnicy - 15.05.2017

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych - 06.06.2017


Zapytanie ofertowe dot. prac konserwatorskich w kościołach w Bagrowie, Mącznikach, Obornikach i Słopanowie.

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych w Bagrowie, Mącznikach, Obornikach i Słopanowie w ramach Projektu pn. "Renowacja zabytkowych obiektów (...)" - 28.04.2017 r.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych w Bagrowie, Mącznikach, Obornikach i Słopanowie - 10.05.2017 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych w Bagrowie, Mącznikach, Obornikach i Słopanowie - 19.05.2017r.

Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych w Bagrowie, Mącznikach, Obornikach i Słopanowie - 23.05.2017r.

Zmiana treści zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych w Bagrowie, Mącznikach, Obornikach i Słopanowie - 24.05.2017r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych w Bagrowie, Mącznikach, Obornikach i Słopanowie - 06.06.2017r.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na prace konserwatorskie dotyczące wnętrz i wyposażenia kościołów drewnianych w Bagrowie, Mącznikach, Obornikach i Słopanowie - 08.06.2017

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych - 11.07.2017

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1 (18.07.2017)


Zapytanie ofertowe dot. prac konserwatorskich w kościołach w Domachowie, Jezierzycach Kościelnych i Zakrzewie

Zmiana treści zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych w Domachowie, Jezierzycach Kościelnych i Zakrzewie - 19.05.2017r.

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych w Domachowie, Jezierzycach Kościelnych i Zakrzewie - 01.06.2017r.

Zmiana treści zapytania ofertowego na prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych w Domachowie, Jezierzycach Kościelnych i Zakrzewie - 16.06.2017r.

Wyjaśnienia dotyczące postępowania na konserwację kościołów w Domachowie, Jezierzycach Kościelnych i Zakrzewie - 30.06.2017.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na prace konserwatorskie dotyczące wnętrz i wyposażenia kościołów drewnianych w Domachowie, Jezierzycach Kościelnych i Zakrzewie - 03.07.2017.

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych - 14.08.2017


UNIEWAŻNIONE! Zapytanie ofertowe na nadzór konserwatorski nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi w 10 kościołach na terenie woj. wielkopolskiego

UNIEWAŻNIONE! Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na nadzór konserwatorski nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi w 10 kościołach na terenie woj. wielkopolskiego - 07.07.2017

UNIEWAŻNIONE! Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na nadzór konserwatorski nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi w 10 kościołach na terenie woj. wielkopolskiego (18.07.2017) 


UNIEWAŻNIONE! Zapytanie ofertowe na nadzór konserwatorski nad pracami konserwatorskimi dotyczącymi wnętrz i wyposażenia 10 kościołów drewnianych na terenie woj. wielkopolskiego 

UNIEWAŻNIONE! Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego - 12.09.2017 

UNIEWAŻNIONE! ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT - 14.09.2017

UNIEWAŻNIONE! Zawiadomienie o zmianach treści zapytania ofertowego (15.09.2017)

UNIEWAŻNIONE! Zapytanie ofertowe (wersja po zmianach 15.09.2017)

UNIEWAŻNIONE! Wzór umowy (wersja po zmianach 15.09.2017)

UNIEWAŻNIONE! Wzór formularza ofertowego (wersja po zmianach 15.09.2017)

UNIEWAŻNIONE! Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego (20.09.2017)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (03.10.2017)


Zapytanie ofertowe na nadzór konserwatorski nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi w 10 kościołach na terenie woj. wielkopolskiego - 12.10.2017

Zmiana treści zapytania ofertowego (18.10.2017)

Zapytanie ofertowe (po zmianach z dnia 18.10.2017)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (23.10.2017)

Zawiadomienie o sprostowaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.01.2018)


UNIEWAŻNIONE! Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie dotyczące organów w kościołach drewnianych w Słopanowie i Zakrzewie - 16.11.2017   

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (19.12.2017)


UNIEWAŻNIONE! Zapytanie ofertowe na prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele drewnianym pw. Św. Krzyża w Buku

UNIEWAŻNIONE! Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego (15.12.2017)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (15.01.2018)


UNIEWAŻNIONE! Zapytanie ofertowe na prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele drewnianym pw. Św. Krzyża w Buku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (20.02.2018) 


Zapytanie ofertowe na na prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele drewnianym pw. Św. Krzyża w Buku

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert w zapytaniu ofertowym dot. robót budowlanych w kościele pw. Św. Krzyża w Buku (09.03.2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (19.03.2018)