Referat Katechetyczny

ul. Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
+48 61 851 28 20; +48 61 851 28 21

 

Spotkanie katechetów rozpoczynających pracę w szkole

Do udziału zapraszamy wszystkich nauczycieli religii, którzy rozpoczynają w tym roku pracę  katechetyczną.

czytaj więcej

Centrum Formacyjne dla Katechetów

Gmach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, ul. Wieżowa 2/4, Budynek A, godz. od 17.00 do 18.30.

czytaj więcej

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej Archidiecezji, wiosną 2019 r. odbędzie się pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę w dwóch następujących terminach: 4 marca 2019 r. (poniedziałek) lub 16 marca 2019 r. (sobota).

czytaj więcej

XXV Konkurs Wiedzy Religijnej - Poznań 2019

Z MARYJĄ W NOWE CZASY

Konkurs obejmuje uczniów gimnazjów oraz uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej z terenu województwa wielkopolskiego. Organizatorem KWR jest Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Przewodniczącym Komisji Głównej Konkursu Wiedzy Religijnej jest ks. mgr Marcin Głowiński.

czytaj więcej

XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej – Opole 2019

Święty Jacek - wzór ewangelizacji. Diecezja Opolska organizuje w roku szkolnym 2018/2019 XXVIII Olimpiadę Teologii Katolickiej.

czytaj więcej

XIV Wielkopolski Konkurs Plastyczny - Znaki Wiary

„ Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże „(Ef 6,17). Organizatorzy konkursu: Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej.

czytaj więcej

XIV Wielkopolski Konkurs Filmowy - Znaki Wiary na YouTube

„ Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże „(Ef 6,17). Organizatorzy konkursu: Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach; Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej

czytaj więcej

Konkurs dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta”

Konkurs organizowny jest przez Stowarzyszenie – Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu.

czytaj więcej

Archidiecezjalny Konkurs Misyjny

Zapraszamy do udziału w Archidiecezjalnym konkursie misyjnym „ Mój szkolny kolega ze Szkoły Beatrix w Indiach”

czytaj więcej

III Wielkopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

„Twoje Słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.

czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Biblijny -„Kocham Biblię”

Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych, dla dzieci z klas od I do IV. Będzie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i ogólnopolskim. Na zgłoszenia szkół czekamy do 28 lutego 2019 roku.

czytaj więcej