Referat katechetyczny poszukuje katechetów w następujących szkołach i przedszkolach na terenie Archidiecezji Poznańskiej:

Nazwa szkoły Miejscowość Parafia Liczba godzin Uwagi
Przedszkole Nr 51 Poznań św. Michała Archanioła w Poznaniu 3  
Szkoła Podstawowa Dąbrówka

św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówca

   

Przypominamy, że do zawarcia umowy o pracę w szkole potrzebne jest skierowanie wydane przez Kurię Metropolitalną (tzw. misja kanoniczna). Przyszły katecheta powinien nawiązać kontakt z proboszczem parafii, na terenie której znajduje się szkoła lub z Referatem Katechetycznym (w przypadku szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i Lesznie).