Ogólne zasady dotyczące rekolekcji

  1. Istotnym elementem permanentnej formacji duchowej katechetów jest udział w rekolekcjach raz na dwa lata.
  2. Katecheci powinni uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez Referat Katechetyczny, zgodnie z ustalonym programem formacji duchowej. Mogą też uczestniczyć w innych rekolekcjach lecz o fakcie tym są zobowiązani powiadomić Referat Katechetyczny przed ich rozpoczęciem, zaś po ich odprawieniu przedstawić odpowiednie zaświadczenie.
  3. Obowiązek odprawienia rekolekcji spełniają tylko ci katecheci, którzy uczestniczą we wszystkich zajęciach. Rekolekcje mają charakter zamknięty i dlatego do całości należą również noclegi i posiłki w domu rekolekcyjnym – bez względu na miejsce zamieszkania uczestników.

Referat Katechetyczny w roku 2024 organizuje rekolekcje w następujących miejscach i terminach:

PNIEWY (300zł)
12-14 kwietnia

ZANIEMYŚL (320zł)
19-21 kwietnia

CZMONIEC - połączone z warsztatami metodycznymi (260zł)
26-28 kwietnia 

ZABORÓWIEC (260zł)
21-23 czerwca

LUBIŃ 
28-30 czerwca

GOSTYŃ (320zł)
16-18 sierpnia

MORASKO (260zł)
20-22 września

Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem mailowym: katechetyczny@archpoznan.pl lub numerem telefonu +48 61 851 28 20

Każdy turnus rozpoczyna się o godz. 17.00, a kończy ostatniego dnia w południe. Obowiązek pokrycia kosztów spoczywa na parafii, na terenie której pracują katecheci. Prosimy, aby katecheci uczestniczyli w tym turnusie, na który zgłosili swój udział, gdyż ilość miejsc w domach rekolekcyjnych jest ściśle określona. W razie konieczności zmiany terminu z powodu wypadku losowego należy pilnie uzgodnić to w Referacie Katechetycznym