I.Ogólne zasady dotyczące rekolekcji

 1. Istotnym elementem permanentnej formacji duchowej katechetów jest coroczny obowiązkowy udział
  w rekolekcjach.
 1. Katecheci powinni uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez Referat Katechetyczny, zgodnie
  z ustalonym programem formacji duchowej. Mogą też uczestniczyć w innych rekolekcjach lecz o fakcie tym są zobowiązani powiadomić Referat Katechetyczny przed ich rozpoczęciem, zaś po ich odprawieniu przedstawić odpowiednie zaświadczenie.
 1. Każdy katecheta złożył następujące oświadczenie: zobowiązuję się do udziału w ćwiczeniach duchowych, zgodnie z zarządzeniami Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej. Mam świadomość tego, że nie zastosowanie się do powyższego zobowiązania może być podstawą do wycofania misji kanonicznej.
 1. Obowiązek odprawienia rekolekcji spełniają tylko ci katecheci, którzy uczestniczą we wszystkich zajęciach. Rekolekcje mają charakter zamknięty i dlatego do całości należą również noclegi i posiłki w domu rekolekcyjnym – bez względu na miejsce zamieszkania uczestników.

 

 1. Rekolekcje 2019
 1. Terminarz tegorocznych rekolekcji przedstawia się następująco:

Lubiń (koszt 170 zł)

1-3 lipca (poniedziałek-środa)

Morasko – Dom Sióstr Misjonarek (50 miejsc, koszt: 130 zł.)

31 maja - 2 czerwca (piątek-niedziela)

13-15 września (piątek-niedziela)

Pniewy (70 miejsc, koszt 130 zł.)

7 - 9 czerwca (piątek-niedziela)

Święta Góra –Gostyń (90 miejsc, koszt 130 zł. )

19-21 sierpnia (poniedziałek-środa)

21-23 sierpnia (środa-piątek)

 Zaborówiec (90 miejsc, koszt 140 zł.)

26-28 kwietnia (piątek-niedziela)

27-29 września (piątek-niedziela)

25-27 października (piątek-niedziela)

 

O przyjęciu na poszczególne turnusy będzie decydowała kolejność zgłoszeń w Referacie Katechetycznym.

       

 1. Każdy turnus rozpoczyna się o godz. 17.00, a kończy ostatniego dnia w południe.
 2. Obowiązek pokrycia kosztów spoczywa na parafii, na terenie której pracują katecheci.
 3. Prosimy, aby katecheci uczestniczyli w tym turnusie, na który zgłosili swój udział, gdyż ilość miejsc w domach rekolekcyjnych jest ściśle określona. W razie konieczności zmiany terminu z powodu wypadku losowego należy pilnie uzgodnić to w Referacie Katechetycznym.