W uroczystości, obok władz wydziałowych z ks. dziekanem Pawłem Wygralakiem, profesorów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych, wziął udział abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i Wielki Kanclerz Wydziału, a także byli pracownicy wydziału – prymas Polski abp Wojciech Polak i bp Szymon Stułkowski, prorektorzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Tadeusz Wallas, prof. Michał Banaszak i prof. Zbyszko Melosik, i zaproszeni goście.

Nawiązując do postaci patrona Wydziału Teologicznego, św. Wojciecha, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że „uzasadnieniem tej decyzji był zamiar poświęcenia się zadaniu promowania chrześcijańskiej wizji i zasad życia społecznego, aby w ten sposób służyć Kościołowi i wszystkim ludziom dobrej woli”. „Wydział pragnął stać się ośrodkiem myśli chrześcijańskiej i katolickich studiów społecznych, by dalej rozwijać dzieło zapoczątkowane przed tysiącem lat przez św. Wojciecha. Tę ewangelizacyjną pracę podjął w duchu «świętości i prawdy»” – podkreślił abp Gądecki.

„Wbrew obawom polski uniwersytet może być normalnym uniwersytetem europejskim wtedy, gdy teologów uzna się za równoprawnych partnerów w dyskusji właśnie dlatego, że są teologami – to znaczy przedstawicielami tej samej wielkiej tradycji pracy umysłowej, z której wywodzi się uniwersytet” – mówił metropolita poznański.

Wielki Kanclerz podkreślił, że Wydział Teologiczny nie może zamknąć się w samych murach uczelni, powinien być aktywny w kontekstach, jakimi żyje wielkopolskie społeczeństwo, przede wszystkim w świecie nauki i kultury.

Za działalność naukowo-dydaktyczną dziękował też prymas Polski, który podkreślił, że jako metropolita gnieźnieński, kustosz relikwii św. Wojciecha, patrona wydziału, czuje się szczególnie zobowiązany do troski o profesorów i studentów.

Telegram nieobecnej z powodu wyjazdu zagranicznego rektor UAM odczytał prorektor Tadeusz Wallas. „Z radością obserwujemy, jak na przestrzeni tych lat rozwijał się dydaktyczny, naukowy i badawczy potencjał Wydziału. Niezmiernie cieszy fakt, że każdego roku jego kadra organizuje i współorganizuje liczne konferencje naukowe, uczestniczy w interdyscyplinarnych projektach oraz coraz aktywniej publikuje wyniki prowadzonych badań. O pozycji, jaką w polskiej nauce mają uczeni z Wydziału Teologicznego świadczy również ich reprezentacja w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych oraz zdobywane laury” – napisała prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Podczas uroczystości wysłuchano koncertu Poznańskiego Chóru Katedralnego pod. dyr. ks. Szymona Bajona, absolwenta wydziału. Profesorowie wydziału – o. prof. Piotr Nawrot, prof. Krzysztof Stachewicz i o. prof. Adam Ryszard Sikora, przedstawili projekty badawcze dotyczące odnalezienia w Boliwii unikatowych manuskryptów muzyki liturgicznej okresu baroku, mistyki w filozofii oraz pobytu św. Jana na wyspie Patmos. Chór Wydziału Teologicznego wykonał kilka utworów muzyki liturgicznej Indian Chiquitos. Uczestnicy wysłuchali także poezji biblisty związanego przez lata z wydziałem, ks. prof. Mariana Wolniewicza, w interpretacji aktora Teatru Nowego w Poznaniu Aleksandra Machalicy.

Wydział Teologiczny ustanowiono na Uniwersytecie Poznańskim w 1919 r., ale nie rozpoczął on wówczas działalności. W 1973 r. Stolica Apostolska wyraziła zgodę na utworzenie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, a w 1998 r. – na ponowne włączenie i ponowne ustanowienie fakultetu na Uniwersytecie. W konsekwencji 29 czerwca 1998 r. Senat UAM podjął uchwałę o utworzeniu Wydziału Teologicznego, a Umowa pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z 30 listopada 1998 r. uregulowała jego status prawny.