Formularz mszalny: Msza św. w dniu Poświęcenie Kościoła - Mszał Rzymski, s. 106'' 
Kolor szat: złoty
Czytania:
- I czyt.:    LM, t. VI, s. 3* (Ne 8,2-4a.5-6. 8-10), 
- II czyt.:    LM, t. VI, s. 25* (1 Kor 3, 9b-11. 16-17), 
- Ewangelia:    LM, t. VI, s. 30*, (Mt 16,13-19) 

1. Obrzędy wstępne

- Arcybiskup i kapłani koncelebrujący ubierają się w szaty liturgiczne na plebanii (lub w zakrystii) 
- Procesyjne przejście z plebanii (lub zakrystii) do Kościoła - dzwony 
- Proboszcz w kapie w drzwiach kościoła podaje ks. Arcybiskupowi pacyfikał i wodę święconą 
- Procesyjne przejście przed ołtarz. W czasie procesji śpiewa się stosowną pieśń 
- Arcybiskup przechodzi na miejsce przewodniczenia i wypowiada słowa wprowadzenia (wg obrzędów n. 6) 
- Ksiądz Proboszcz krótko wita Arcybiskupa i prosi o dokonanie konsekracji (przedstawiciele budowniczych kościoła mogą symbolicznie przekazać kościół Arcybiskupowi wręczając: makietę lub klucze lub księgę z nazwiskami budowniczych lub inny symbol)

2. Msza św.

Ołtarz pozostaje bez obrusu i świec
Komentarz komentatora (tekst przygotowany przez ceremoniarza czyta kleryk)

a. Pobłogosławienie wody i pokropienie 

Przygotować naczynie z wodą do poświęcenia
- Błogosławieństwo wody (wg obrzędów n.8) 
- Arcybiskup idąc przez środek kościoła kropi lud. W czasie pokropienia śpiewa się 
- Po aspersji Arcybiskup odmawia modlitwę (wg obrzędów n. 10) 
- Kolekta (wg obrzędów n. 12)

b. Liturgia słowa
- Czytania jak wyżej 
- Do Ewangelii nie podaje się ognia ani świec 
- Homilia Arcybiskupa 
- Wyznanie wiary 
- Opuszcza się Modlitwę powszechną

c. Modlitwa poświęcenia i namaszczenia 
- Komentarz komentatora (tekst przygotowany przez ceremoniarza czyta kleryk) 
- Arcybiskup wprowadza do modlitwy (wg obrzędów n.17) 
- Litania do Wszystkich Świętych - śpiewa chór lub kantor (wg obrzędów n. 19) 
- Arcybiskup wypowiada modlitwę na zakończenie Litanii (wg obrzędów n. 20) 
- Arcybiskup śpiewa modlitwę poświęcenia (wg obrzędów n. 22) 
- Arcybiskup zdejmuje ornat i nakłada fartuch 
- Arcybiskup namaszcza ołtarz i ściany (minimum 4 "zacheuszki"). W czasie namaszczania śpiewa się stosowną pieśń (do obmycia rąk Arcybiskupa należy przygotować naczynie z wodą, cytrynę, sól i watę oraz biały ręcznik)

d. Okadzenie ołtarza i kościoła 
Przygotować kadzielnicę i szczypce oraz trybularz. Kadzielnicę z palącymi się węgielkami ministranci stawiają na pustym ołtarzu. 
- Komentarz komentatora (tekst przygotowany przez ceremoniarza czyta kleryk) 
- Po zasypaniu w kadzielnicy Arcybiskup przekłada szczypcami węgielki do trybularza i okadza ołtarz. 
- Następnie diakon okadza lud i ściany kościoła. W czasie okadzenia śpiewa się stosowną pieśń. 
- Po okadzeniu następuje nakrycie ołtarza obrusem, ustawienie lichtarzy i kwiatów. 

e. Oświetlenie ołtarza i kościoła
Przygotować świecę i zapałki. 
- Komentarz komentatora (tekst przygotowany przez ceremoniarza czyta kleryk) 
- Ceremoniarz podaje zapaloną świecę Arcybiskupowi 
- Arcybiskup wypowiada modlitwę (wg obrzędów n. 30) i podaje świecę diakonowi, który zapala świece na ołtarzu oraz przy „zacheuszkach”. W tym momencie zapala się wszelkie światła w kościele. W tym czasie śpiewa się stosowną pieśń.

f. Liturgia eucharystyczna 
- Procesja z darami (po ofiarowaniu nie ma okadzenia ołtarza) 
- Modlitwa nad darami (wg obrzędów n. 34) 
- Prefacja (wg obrzędów n. 35) 
- Modlitwa Eucharystyczna II 
- Po Modlitwie po Komunii może nastąpić krótkie podziękowanie parafian za dokonane poświęcenie kościoła 
- Uroczyste błogosławieństwo - (wg obrzędów n.39) 
- Procesyjne wyjście Arcybiskupa i asysty do zakrystii (wszyscy inni pozostają na miejscu). W tym czasie śpiewa się stosowną pieśń. 

3. Zakończenie

Jeżeli pogoda dopisuje:
- Arcybiskup po zdjęciu szat wraca do kościoła i modli się przed ołtarzem na klęczniku 
- Procesyjne odprowadzenie Arcybiskupa (przez środek kościoła) na plebanię - w procesji idą kapłani i służba liturgiczna
W przypadku złej pogody przejście z zakrystii od razu na plebanię.