Liturgia Sakramentu Bierzmowania w czasie Mszy Świętej

1. Komentarz do liturgii 3 min. przed Mszą św.
2. Ks. Arcybiskup wychodzi z probostwa do kościoła (3 min. przed Mszą św.)
3. Powitanie liturgiczne w drzwiach kościoła:

 • Pacyfikał i woda św. (Msza św. bez kadzidła)
 • Pieśń do Ducha Św.

4. Adoracja NS i przejście do zakrystii
5. W zakrystii Ks. Arcybiskup ubiera szaty liturgiczne (kolor czerwony; Ks. Arcybiskup używa swoją albę) - w tym czasie komentarz lub śpiew
6. Procesja na wejście (śpiew)
7. Pozdrowienie liturgiczne (Ks. Arcybiskup)
8. Prośba rodziców o udzielenie Sakramentu 
9. Akt pokutny
10. Czytania mszalne – młodzież (zawsze są 2 czytania przed Ewangelią)     

 • ST - z Rytuału nr 2 poza okresem wielkanocnym: Iz 42,1-3
 • NT - z Rytuału nr 2 w okresie wielkanocnym: Dz 2,1-4 (czyli krótsze niż w Rytuale)
 • Ew - z Rytuału nr 5: Łk 4,16-22a (czyta Ks. Dziekan)

11. Prezentacja kandydatów do bierzmowania (Ks. Proboszcz od lektorium,Ks. Arcybiskup od ołtarza)    
12. Homilia Ks. Arcybiskupa
13. (Fakultatywnie: poświęcenie krzyży przyniesionych przez młodzież)
14. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 • Modlitwa o Ducha Świętego z wyciągniętymi rękoma

15. Komentarz do bierzmowania (treściwy i zwięzły)  
16. Namaszczenie Krzyżmem św.

 • Młodzież przystępuje w 2 rzędach (do samego stopnia, jak najbliżej Ks. Arcybiskupa)
 • Za każdą parą świadkowie bierzmowania (raczej osoba dorosła, nie rówieśnicy)
 • Lektor lub starszy ministrant trzymający Oleje stoi przed Ks. Arcybiskupem (młodzież obchodzi go z prawej i lewej strony)
 • Po prawej i lewej stronie Ks. Arcybiskupa stoją kapłani czytający imiona bierzmowanych
 • Ks. Arcybiskup nie bierzmuje tych, którzy zapomnieli „kartkę do bierzmowania”
 • Dwaj ministranci rozdają pamiątkowe obrazki nie przy balaskach ale przy ławkach, tak aby nie blokować młodzieży, która przyjęła Sakrament bierzmowania (obrazki przygotowuje parafia)
 • Modlitwy do Ducha Św. lub śpiew (delikatny, nie wrzaskliwy)

17. Obmycie rąk: ciepła woda, mydło (nie w płynie) i ręcznik
18. Modlitwa Powszechna (5 wezwań; czyta młodzież)
19. Komentarz zwięzły do procesji z darami (młodzież)
20. Procesja z darami (rusza „żywo” wraz z początkiem komentarza)

 • zapalona świeca,
 • dobrowolne postanowienia młodzieży o nie używaniu narkotyków (por. MK   nr 12/2006, s. 29; również MK nr 8/2011, s. 45),
 • dobrowolne przyrzeczenia czystych serc (por. MK nr 5/2012, s. 268),
 • kwiaty,
 • wino i woda,
 • patena z hostią

21. Liturgia Eucharystyczna
22. Komunia św.:

 • Ks. Arcybiskup udziela bierzmowanym (przystępują w dwóch rzędach do samych stopni)
 • W tym samym czasie księża udzielają Komunię św. pozostałym wiernym; wpierw w bocznych nawach, potem pomagają w nawie głównej
 • Śpiew dziękczynny

23. Modlitwa po Komunii św.

 • reprezentanci młodzieży dziękują za otrzymany Sakrament

24. Uroczyste błogosławieństwo (z Rytuału)
25. Powrót do zakrystii

 • Pieśń na wyjście (ustawienie bierzmowanych do procesji w głównym ganku kościoła)

26. Adoratio Sanctissimi  

 • Ks. Arcybiskup  klęka, w tym czasie bierzmowani ruszają do wyjścia

27. Powrót na probostwo (razem z młodzieżą)