Nieszpory ku czci Świętych Piotra i Pawła

Abp Stanisław Gądecki przewodniczył nieszporom w wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów katedry i miasta Poznania, podczas których wręczył wolontariuszom krzyże misyjne i przyznał nagrody za wybitne zasługi dla archidiecezji poznańskiej (29.06.2023).

Młodzi studenci, m.in. z Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr. Wandy Błeńskiej, wyjadą wkrótce do Domu Pokoju w Betlejem, do Santa Cruz w Boliwii, do pracy z dziećmi w Limie w Peru, do Buhemby w Tanzanii i do diecezji Meru w Kenii.

W homilii bp Grzegorz Balcerek podkreślił, że wszyscy, niezależnie od wykształcenia, wieku i możliwości, powinni ewangelizować. „To się staje wtedy, kiedy przenika nas wiara i miłość do Chrystusa” – mówił bp Balcerek.

Poznański biskup pomocniczy przywołał przykład Apostołów Piotra i Pawła, św. Wojciecha. św. Franciszka Ksawerego, św. Maksymiliana Kolbe i ks. Franciszka Blachnickiego. „Mieli w sobie owego niespokojnego, przynaglającego ducha, który nie pozwalał stanąć w miejscu, zadowolić się częściowym dziełem. Mieli tego ducha, a to przecież Duch Święty, który kazał św. Pawłowi przynaglonemu miłością Chrystusa pędzić ku Chrystusowi, nastawać w porę i nie w porę, zdobywać dusze ludzkie, by wszyscy byli zbawieni” – mówił bp Balcerek.

„Czy Pan Bóg w swoim miłosierdziu uratuje wiarę w naszym narodzie? Czy wzbudzi pośród nas nowych świętych, takich jak Paweł, Franciszek Ksawery, Wojciech, Maksymilian i ks. Franciszek? Takich, którzy zapalą nowe dzieła ewangelizacji? Z pomocą Chrystusa dokonają cudownego połowu dusz ludzkich? O to trzeba się modlić. Będzie jednak błędem i niewiernością, byśmy tylko oczekiwali, aż przyjdzie ktoś, kto tego dokona za nas” – mówił bp Balcerek.

Metropolita poznański uhonorował kilkadziesiąt osób zaangażowanych w ewangelizację medalami Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis – dla zasłużonych na rzecz archidiecezji.