Jubileusz Kapłaństwa Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Zostać kapłanem to znaczy mieć udział w ofierze życia Chrystusa, być człowiekiem poświęcenia, człowiekiem, który nie chce niczego dla siebie, lecz wszystko dla Boga i bliźnich ze względu na Boga – mówił abp Stanisław Gądecki podczas Mszy świętej w katedrze poznańskiej z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich. Telegram z życzeniami dla jubilata przesłał papież Franciszek.