Święcenia kapłańskie A.D.2024

„Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na moc Bożą, że nigdy nie będziesz osamotniony w twoim działaniu! Chrystus, który powołał cię do udziału w swej misji, wspomoże cię swoją łaską, abyś mógł z całym zaufaniem poświęcić się posłudze kapłańskiej. Bądź człowiekiem wiary i modlitwy” – mówił abp Stanisław Gądecki, zwracając się do diakona Pawła Florka, który w katedrze poznańskiej przyjął święcenia prezbiteratu (25.05.2024).

Metropolita poznański na początku liturgii zauważył, że w tym roku – ze względu na wprowadzenie sześć lat temu roku propedeutycznego – nie powinno być w archidiecezji święceń, ale szczęśliwie dzięki Opatrzności Bożej przyjmie je jeden z diakonów.

W homilii abp Gądecki podkreślił, że ten dzień jest chwilą wielkiej radości duchowej, ponieważ „dziękujemy dziś Bogu za dar Chrystusowego kapłaństwa ustanowionego w jerozolimskim Wieczerniku”.