Zajęcia przygotowujące rozpoczną się w styczniu 2024 roku. O miejscu i szczegółowym terminarzu spotkań oraz o kosztach studium poinformujemy po uzyskaniu wiedzy o liczbie zgłoszonych kandydatów.    Kandydata zgłasza proboszcz poprzez formularz przesłany przez Kurię.

Kandydat powinien mieć ukończone minimum 25 lat, być osobą gorliwej wiary, cieszącą się dobrą opinią w swoim środowisku, posiadać minimum średnie wykształcenie, odpowiednie usposobienie i zdrowie oraz deklarować chęć podjęcia posługi wobec chorych. W przypadku mężczyzny żonatego prawo kościelne wymaga zgody małżonki na odbycie formacji i pełnienie funkcji szafarza przez męża.