Drodzy Siostry i Bracia, przez chwilę rozważajmy tajemnicę krzyża chwalebnego, który jest mocą Bożą i mądrością. Krzyż jest miłością, Bóg jest miłością. Całe Jego stworzenie jest miłością. Krzyż jest szczytem miłości Boga do ludzkości.

My, jako biskupi, przepowiadamy tę prawdę, która jest sensem naszej misji. Wy osoby życia konsekrowanego powiedzieliście „tak” fascynacji życia tą miłości. Ta miłość została ofiarowana wam przez Chrystusa w darze osobistego powołaniu. Wasze życie jest radosnym wyznaniem wiary w życie przepełnione miłością, dlatego wasze życie przepełnione jest miłosierdziem i służbą.

Drodzy Bracia i Siostry, razem, jako pasterze, osoby życia konsekrowanego i świeccy jesteśmy zaangażowani w głoszenie tej miłości. Uznajemy jednak, że nasze radosne świadectwo mogłoby być bardziej wyraziste i lepsze.

Prośmy pokornie Chrystusa ukrzyżowanego, abyśmy potrafili podążać za Nim w radości i nadziei.

† Marc kard. Ouellet

Prefekt Kongregacji Biskupów