W Poznaniu przygotowywany jest ze szczególnym rozmachem, dlatego imprezy z nim związane będą się odbywały od 9 do 25 stycznia. Przewidziano koncerty, wystawy, debaty, spektakle, wykłady, warsztaty i wspólną modlitwę. Proponowana rokrocznie konwencja spotkania łącząca wydarzenia kulturalne, naukowe i religijne skutecznie dociera do szerokiej gamy odbiorców, zarówno do młodych, jak i starszych. Wszystko ma służyć wzajemnemu zbliżeniu, ale i budowaniu przestrzeni dialogu – kultury dialogu we wszystkich wymiarach życia społecznego i religijnego.

W roku 2020 po raz pierwszy ogólnopolskie świętowanie XXIII Dnia Judaizmu odbywać się będzie w dwóch miastach: w Gnieźnie i w Poznaniu.

W Poznaniu, najważniejsze wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, zaplanowaliśmy na 15 stycznia. W tym dniu serdecznie zapraszamy na Ostrów Tumski, do Akademii Lubrańskiego, gdzie arcybiskup Henryk Muszyński odbierze nagrodę „Menora Dialogu”; laudacje wygłoszą Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz Rabin Berlina Walter Homolka.

Następnie przejdziemy do pobliskiej Katedry, gdzie wysłuchamy koncertu „Destination Unknown” z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Orkiestra kameralna pod dyr. Yaroslava Shemeta wykona, osadzone w żydowskiej tradycji i historii, utwory muzyczne Bartosza Chajdeckiego, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej.

W ramach obchodów Dnia Judaizmu w Poznaniu przewidziano m.in.: czytanie sceniczne Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk w Teatrze Nowym, koncert Leny Piękniewskiej prezentujący wiersze Zuzanny Ginczanki i młodych poetów z getta w Blue Note Jazz Club, debatę z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II między rabinem, muftim i biskupem w Akademii Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim, ale także spacer szlakiem dziedzictwa żydowskiego czy spotkania w Gminie Żydowskiej na ul. Stawnej.  

Na Wzgórzu Świętego Wojciecha modlitwę wspólnoty chrześcijan i Żydów poprowadzi arcybiskup Stanisław Gądecki i rabin Berlina, Walter Homolka - rabina będzie można posłuchać też na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, a wykład: „Edyta Stein: Żydówka katolicka patronką Europy” w Akademii Lubrańskiego wygłosi ks. prof. Jerzy Machnacz. W szerokim programie zaplanowano również wydarzenia w Pałacu Działyńskich, w CK Zamek oraz w Teatrze Muzycznym i Domu Kultury „Pod Lipami”.

W czasie dni zostanie zaprezentowany obraz Jana Pawła II – relief autorstwa Andrzeja Okińczyca. Obraz wyjątkowy, symboliczny, bo nie ma na nim... Jana Pawła II. Jest za to fragment muru – ściana płaczu, przed którą modlił się papież i w którą wsunął karteczkę z prośbą do narodu żydowskiego o wybaczenie wszystkich doznanych krzywd.

Spotkaniom towarzyszyć będzie też Menora dialogu – wielkoformatowa rzeźba autorstwa Macieja Zychowicza, która od 2006 roku jest znakiem dialogu i pojednania między chrześcijanami i Żydami na wielkopolskiej ziemi. Płomień Menory dialogu towarzyszyć będzie zebranym w Akademii Lubrańskiego, w Bazylice Archikatedralnej oraz na Wzgórzu – w kościele św. Wojciecha.

Zapraszamy też na wystawę: Poznańscy Żydzi. Obrazy z przeszłości wielokulturowego Poznania, która odbędzie się na Kładce w budynku Bramy Poznania

Szczegółowy program: http://coexist.pl/judaizm/dzien-judaizmu/xxiii-dzien-judaizmu/