Wydział Personalny i Administracyjny

Przewodniczący - Biskup dr Grzegorz Balcerek

1. Referat formacji kapłanów

Biskup dr Grzegorz Balcerek

Rada Formacji Kapłanów

Przewodniczący - Biskup dr Grzegorz Balcerek

Członkowie:
bp dr Szymon Stułkowski
ks. prałat lic. Roman Kubicki
ks. kanonik prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak
ks. kanonik mgr Dariusz Mazur - księża neoprezbiterzy
ks. kanonik dr Marian Sikora - księża wikariusze młodsi
ks. kanonik mgr Waldemar Kasprzak -  księża wikariusze starsi
ks. kanonik mgr Mieczysław Jarczewski - księża proboszczowie
ks. mgr Krzysztof Sobkowiak - księża proboszczowie
ks. kanonik mgr Jan Lesiński - księża proboszczowie
ks. prałat dr Ireneusz Dosz - księża pracownicy centralnych instytucji archidiecezji
ks. prałat mgr lic. Jan Stanisławski - księża seniorzy

Ojcowie duchowni

ks. prałat mgr lic. Jan Stanisławski
ks. kanonik mgr Jan Szczepaniak
ks. kanonik dr Marian Sikora
ks. prałat Stanisław Wojtaszek

Unia Apostolska Kleru

Dyrektor - ks. kanonik dr Marian Sikora

Wzajemna Pomoc Kapłańska

Przewodniczący - ks. mgr lic. Konrad Zygmunt
Sekretarz - ks. kanonik mgr lic. Grzegorz Robaczyk

Członkowie
ks. kanonik dr Waldemar Hanas
ks. mgr lic. Tomasz Bochyński
ks. mgr Paweł Morasz

Braterska Opieka Kapłańska

ks. mgr Wiktor Łakomy

Archidiecezjalna komisja ds. przygotowania wizytacji kanonicznych

Przewodniczący - Biskup dr Grzegorz Balcerek

Członkowie
ks. kanonik mgr lic. Marian Ciesielski
ks. dr Artur Filipiak
ks. kanonik dr Waldemar Hanas
ks. prał. Stefan Komorowski
ks. dr Dariusz Madejczyk
ks. prałat mgr Henryk Nowak
ks. kanonik Witold Parecki
ks. mgr Grzegorz Piotrowski
ks. mgr lic. Zbigniew Szlachetka
ks. kanonik dr hab. Leszek Wilczyński
ks. mgr lic. Konrad Zygmunt

Ubezpieczenia duchownych

ks. prałat dr Ireneusz Dosz

Zespół w sprawie realizacji kanonów 1742 i 1750 kpk

Członkowie
ks. prałat mgr lic. Eugeniusz Antkowiak
ks. kanonik mgr Mieczysław Jarczewski
ks. prałat mgr lic. Roman Kubicki
ks. kanonik mgr lic. Janusz Molewski
ks. kanonik Witold Parecki
ks. kanonik mgr lic. Krzysztof Skowroński

2. Referat osób życia konsekrowanego

Przewodniczący - Biskup dr Grzegorz Balcerek

Zastępca - ks. kanonik mgr lic. Krzysztof Skowroński

Referenci diecezjalni

Siostra M. Józefa Krupa, CSSE
ks. dr Zbigniew Starczewski COr

Moderator Dziewic Konsekrowanych

ks. kanonik mgr lic. Tomasz Tomczak

3. Referat świeckich pracowników kościelnych

ks. mgr Wiktor Łakomy

Wszystkie