Wydział Personalny i Administracyjny

Przewodniczący - Biskup Zdzisław Fortuniak

1. Referat formacji kapłanów

Biskup Grzegorz Balcerek

Rada Formacji Kapłanów

Przewodniczący - Biskup Grzegorz Balcerek

Członkowie:
bp Damian Bryl
ks. prałat lic. Roman Kubicki
ks. kanonik dr Szymon Stułkowski
ks. kanonik prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak

ks. mgr Dariusz Mazur - księża neoprezbiterzy

ks. kanonik mgr lic. Marian Sikora - księża wikariusze młodsi
ks. kanonik mgr Waldemar Kasprzak -  księża wikariusze starsi

ks. kanonik mgr Mieczysław Jarczewski - księża proboszczowie

ks. mgr Krzysztof Sobkowiak - księża proboszczowie

ks. kanonik mgr Jan Lesiński - księża proboszczowie
ks. prałat dr Ireneusz Dosz - księża pracownicy centralnych instytucji archidiecezji

ks. prałat mgr lic. Jan Stanisławski - księża seniorzy

Ojcowie duchowni

Ks. prałat mgr lic. Jan Stanisławski
Ks. kanonik mgr. Jan Szczepaniak
Ks. kanonik dr Marian Sikora
Ks. prałat Stanisław Wojtaszek

Unia Apostolska Kleru

 

Dyrektor
Ks.kanonik dr Marian Sikora

Wzajemna Pomoc Kapłańska

Zarząd
Prezes - ks. prałat mgr lic. Eugeniusz Antkowiak
Sekretarz -ks. kanonik mgr lic. Grzegorz Robaczyk
Członkowie
Ks. prałat mgr Henryk Nowak
Ks. mgr lic. Tomasz Bochyński
Ks. mgr Paweł Morasz

Braterska Opieka Kapłańska

Ks. mgr lic. Konrad Zygmunt

Archidiecezjalna komisja ds. przygotowania wizytacji kanonicznych

Przewodniczący
Biskup Grzegorz Balcerek

Członkowie

ks. dr Artur Filipiak,
ks. mgr Marcin Głowiński,
ks. kan. mgr lic. Waldemar Hanas,
ks. prał. Stefan Komorowski,
ks. dr Dariusz Madejczyk,
ks. prał. mgr Henryk Nowak,
ks. kan. Witold Parecki,
ks. mgr Grzegorz Piotrowski,
ks. mgr lic. Zbigniew Szlachetka,
ks. kan. dr hab. Leszek Wilczyński,
ks. mgr lic. Konrad Zygmunt.

Ubezpieczenia duchownych

Ks. prałat dr Ireneusz Dosz

Zespół w sprawie realizacji kanonów 1742 i 1750 kpk

Członkowie

Ks. prałat mgr lic. Eugeniusz Antkowiak

Ks. prałat Marian Brucki

Ks. prałat Czesław Grzelak

Ks. kanonik mgr Mieczysław Jarczewski

Ks. prałat lic. Roman Kubicki
Ks. prałat Jan Majchrzak

2. Referat osób życia konsekrowanego

Przewodniczący
Biskup Zdzisław Fortuniak

Zastępca

Ks. prałat Czesław Grzelak

Referenci diecezjalni
Siostra M. Józefa Krupa, CSSE
Ks. dr Zbigniew Starczewski COr

Moderator Dziewic Konsekrowanych
Ks. kanonik mgr lic. Tomasz Tomczak

3. Referat świeckich pracowników kościelnych

Ks. mgr lic. Konrad Zygmunt

Wszystkie