Parafia pw. św. Klemensa

63-910 Miejska Górka, Zakrzewo 40, Zakrzewo
65 547-43-40
Msze św. w niedziele: sobota: Zakrzewo 18:00, Kawcze 17:00; niedziela: Zakrzewo 8:30, 10:00, 11:15
Msze św. w dni powszednie: Zakrzewo 18:00 (oprócz czwartków); czwartek Kawcze 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: Zakrzewo: 9:00, 18:00; Kawcze 18:00
Biuro parafialne: od wtorku do soboty po Mszy św.
Proboszcz: ks. Piotr Rogólski