Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego, bliskiego współpracownika św. Jana Pawła II, Benedykta XVI, jak również mojego. Jednocząc się w modlitwie żałobnej z Księdzem Arcybiskupem i wszystkimi wiernymi Kościoła w Polsce, zwłaszcza Archidiecezji Poznańskiej, dziękuję Bogu za życie i apostolską posługę tego Wiernego Świadka Ewangelii.

Z wdzięcznością wspominam Jego zaangażowanie akademickie jako wybitnego znawcy prawa kanonicznego i profesora papieskich uniwersytetów w Rzymie: Gregoriańskiego i Laterańskiego, jak również jako autora licznych publikacji naukowych.

Z dużym uznaniem postrzegam Jego pracę na rzecz Stolicy Apostolskiej, najpierw jako sekretarza i prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, następnie jako prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej i członka Kongregacji Nauki Wiary, a także jako legata papieskiego, uczestnika wielu wydarzeń religijnych i dyplomatycznych na świecie.

Z kompetencją wspierał On przed laty prace nad nowym Kodeksem prawa kanonicznego i nad reformą Kurii Rzymskiej. Był postulatorem polskich spraw beatyfikacyjnych, pozostawił po sobie godne świadectwo gorliwości kapłańskiej, erudycji, wierności Ewangelii i odpowiedzialności za Kościół.

„Illum oportet crescere” („On ma wzrastać”) – to biskupie zawołanie towarzyszyło Mu przez całe życie i wyznaczało jego sposób myślenia, wartościowania, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i kierunków poszukiwań w wielu dziedzinach. W sercach tych, którzy Go znali, zapisał się jako człowiek niezwykle prawy, szczery, odważny, przede wszystkim jako miłujący Kościół powszechny i ten w Jego Ojczyźnie. Niech Chrystus miłosierny, któremu śp. Kardynał Zenon poświęcił swe życie, przyjmie Go do swojej chwały.

Księdzu Arcybiskupowi, Księżom Kardynałom, Biskupom, Rodzinie Zmarłego, Ludowi Bożemu Archidiecezji Poznańskiej, Uczestnikom ceremonii pogrzebowej i wszystkim Polakom z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Franciszek Papież

Watykan, 17 lipca 2020 r.