Sakra Arcybiskupa Tomasza Grysy

Adoro te devote – adoruję pobożnie – te słowa św. Tomasza z Akwinu będą towarzyszyć posłudze biskupiej abp. Tomasza Grysy. Sakrę biskupią przyjął w katedrze poznańskiej w uroczystość Wszystkich Świętych z rąk Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolina (1.11.2022).

Homilia Kardynała Sekretarza Stanu

Przemówienie Arcybiskupa Nuncjusza

Obok głównego konsekratora i współkonsekratorów – abp. Stanisława Gądeckiego i abp. Marka Jędraszewskiego – 1 listopada w bazylice pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu obecni byli m.in. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, delegacja Konferencji Episkopatu Madagaskaru oraz biskupi z Polski i zagranicy.

„W uroczystość Wszystkich Świętych archidiecezja poznańska, czyli biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, raduje się z racji święceń biskupich abp. Tomasza Grysy, kapłana naszej archidiecezji” – powiedział na początku uroczystości przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Przypomniał, że abp. Tomasz Grysa święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1995 r. w poznańskiej katedrze z rąk abp. Jerzego Stroby. „Niech Maryja, Matka Kościoła będzie dla ciebie, Drogi Arcybiskupie, Mistrzynią w słuchaniu słowa Bożego, wytrwałości wiary, ufnej nadziei i gorącej miłości” – życzył abp Gądecki nowemu arcybiskupowi.

„Adoro te devote latens Deitas – Adoruję pobożnie skryte bóstwo twe – te słowa św. Tomasza z Akwinu czynię dziś moimi, uwielbiając Chrystusa, Najwyższego Kapłana, który powołuje słabych ludzi, aby wraz z Nim byli pasterzami ludu Bożego. I jak niegdyś posłał dwunastu apostołów na głoszenie Ewangelii, tak teraz zechciał uczynić mnie następcą apostołów i włączyć do kolegium biskupów, aby Ewangelia była głoszona aż po krańce ziemi, aż po Madagaskar i okoliczne wyspy” – mówił na zakończenie uroczystości abp Tomasz Grysa.

W homilii kard. Pietro Parolin nawiązał do obchodzonej dziś w Kościele uroczystości Wszystkich Świętych, która wskazuje na temat świętości, osiągalnej dla wszystkich. Kard. Parolin zwrócił też uwagę, że Madagaskar, gdzie podejmie swoją posługę abp Grysa, jest krajem borykającym się z różnymi problemami, zwłaszcza ubóstwem, procesami pustynnienia i wylesiania. Katolicy stanowią tam około 20 proc. ludności, ale „Kościół katolicki cieszy się znacznym szacunkiem, będąc uznawanym za autorytet moralny również przez niekatolików ze względu na jego zaangażowanie w sektorze edukacji, zdrowia i w dziełach charytatywnych”. Mówiąc o zadaniach, jakie powinien podjąć Nuncjusz Apostolski na Madagaskarze, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej wskazał na „nawiązanie owocnego dialogu z innymi wyznaniami religijnymi, aby połączyć siły dla wspólnego dobra i określić punkty współpracy, z poszanowaniem prerogatyw każdego z nich, wolności religijnej i praw Kościoła”.

W uroczystości przyjęcia sakry biskupiej uczestniczyli biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy. Obecni byli delegaci Konferencji Episkopatu Madagaskaru: bp Marie Fabien Raharilamboniaina, przewodniczący Konferencji Episkopatu Madagaskaru, bp George Varkey, bp Zygmunt Robaszkiewicz, oraz biskupi z zagranicy: bp Giacinto-Boulos Marcuzzo, emerytowany biskup pomocniczy Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie oraz osobisty wysłannik Patriarchy, bp Romuald Kujawski, ordynariusz diecezji Porto Nacional w Brazylii, bp Peter Bürcher, emerytowany biskup Reykjaviku, a także bp Francis Xavier Yu Soo Il OFM, emerytowany biskup polowy Korei.

W uroczystości udział wzięli bp Szymon Stułkowski, ordynariusz diecezji płockiej, bp Damian Bryl, ordynariusz diecezji kaliskiej, abp Józef Kowalczyk, abp senior gnieźnieński, oraz poznańscy biskupi pomocniczy: bp Grzegorz Balcerek, bp Jan Glapiak, bp senior Zdzisław Fortuniak. Do ołtarza abp Tomasz Grysa udał się w asyście dwóch prezbiterów: ks. proboszcza Tomasza Bulińskiego oraz ks. proboszcza Zbigniewa Szlachetki.