Rada Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych

Bp Damian Bryl
Przemysław Basiński
Dr Ryszard Bibertstajn
Mgr Krzysztof Fekecz
Prof. Sylwester Dworacki
Ks. kanonik dr Janusz Grześkowiak
Dr Jolanta Hajdasz
Dyrektor Janusz Jaskulski
Dr Artur Jazdon
Mgr Eugeniusz Kierstan
Prof. Halina Lorkowska
Prof. dr hab. Tomasz Łodygowski
Aleksander Machalica

Kadencja trwa do 30 czerwca 2018 roku.

Wszystkie