Modlitwa przed ikoną Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w otoczeniu Patronów Europy: św. Teresy Benedykty od Krzyża, św. Katarzyny Sieneńskiej, św. Brygidy, św. Benedykta oraz Świętych Cyryla i Metodego.

Katedra Poznańska, 16 września 2018 roku

 

 

MODLITWA ZA EUROPĘ

 

Panie Jezu Chryste,

niech się otworzy na Ciebie nasza umiłowana Europa!

Niech otworzy drzwi i serca, aby zrozumieć i przyjąć

lęki, zmartwienia i problemy narodów,

które proszą o Twoją pomoc.

Niech odpowie z całą mocą

swoich chrześcijańskich korzeni na historyczną chwilę,

którą żyje świat.

Zachowaj naszą przyszłość,

pod znakiem wzajemnego szacunku,

aby Europa była rzeczywiście domem wszystkich tworzących ją narodów.

Panie, jesteśmy świadomi naszej słabości,

ale jesteśmy także świadomi misji,

którą nam powierzyłeś: nieść Europie pokój i radość Ewangelii,

nadzieję dla świata.

 

Maryjo, daj nam Jezusa!

On żyje z nami i pośród nas,

w swoim Kościele.

Ty wiesz, jak bardzo kraje,

które tworzą Europę,

kochały Cię przez wieki

i pragną Ci dalej oddawać cześć.

Spójrz, Maryjo, na Europę z macierzyńską czułością:

módl się z nami, módl się za nami.

 

Wam, Święci Patronowie Europy,

zawierzamy nasze narody i Kościół kontynentu.

Za waszym wstawiennictwem

prosimy o siły potrzebne do pokonywanie wszelkich trudności,

o umiejętność proszenia o przebaczenie i zdolność przebaczania,

przezwyciężania zła dobrem.

Wielcy ewangelizatorzy Europy,

przymnóżcie nam mocnej wiary i odwagi świadectwa.

Wspierajcie nas na drodze ewangelicznej miłości i autentycznej solidarności,

w pełnym przyjmowaniu każdego ludzkiego życia,

od jego początku, podczas jego trwania, aż do jego naturalnego końca.

Pomóżcie nam iść drogą jedności chrześcijan i narodów.

Prosimy Chrystusa, Pana historii,

Ciebie, Najświętsza Dziewico, Matko Europy,

was, naszych świętych Patronów,

aby nasz kontynent nie utracił swego chrześcijańskiego oblicza,

ale był nieustającym światłem nadziei dla całego świata.

Amen.