Referat Katechetyczny

ul. Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
+48 61 851 28 20; +48 61 851 28 21

W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na kontakt z użyciem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, Archidiecezja Poznańska będzie przetwarzać Państwa dane osobowe i będzie administratorem tych danych. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane pismo. Podstawą przetwarzania będzie realizacja prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z osobami kierującymi korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym informacja o Państwa prawach, znajduje się w Polityce prywatności.


Konkurs dla młodzieży

Stowarzyszenie "Accemia Frassati” organizuje konkurs dla młodzieży w wieku 15-18 lat. Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowania i wiedzy na temat bł. Pier Giorgia Frassatiego.

czytaj więcej

Finał XXV Konkursu Wiedzy Religijnej - Z Maryją w nowe czasy

Finał XXV Konkursu Wiedzy Religijnej Z Maryją w nowe czasy odbył się w sobotę, 16 marca 2019 roku w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

czytaj więcej

Oferta Teatru Droga

Spektakl „Mayday, Mayday, Mayday" dotyka tematów bliskich i ważnych dla każdego młodego człowieka. Czy i dlaczego warto walczyć o czystość? Czy ma to w ogóle sens? 

czytaj więcej

XV Konkurs Papieski pod hasłem „Dar na stulecie”

Jest to największy w Polsce konkurs poświęcony wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, skierowany do uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych  w Polsce.

czytaj więcej

Etap diecezjalny XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej – Święty Jacek - wzór ewangelizacji

Etap diecezjalny XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej odbył się w środę, 27 lutego 2019 r. w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. W etapie tym wzięło udział 48 uczniów z 25 szkół ponadgimnazjalnych naszej Archidiecezji.

czytaj więcej

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej Archidiecezji, wiosną 2019 r. odbędzie się pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę w dwóch następujących terminach: 4 marca 2019 r. (poniedziałek) lub 16 marca 2019 r. (sobota).

czytaj więcej

Rekolekcje dla katechetów

Istotnym elementem permanentnej formacji duchowej katechetów jest coroczny obowiązkowy udział w rekolekcjach.

czytaj więcej

Rekolekcje dla katechetów - pielgrzymka na Jasną Górę

Przygotowując się do peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po Archidiecezji Poznańskiej w latach 2019-2020 zapraszamy katechetów na wspólne pielgrzymowanie do Częstochowy 15 czerwca 2019 r. lub 21 września 2019 r. Udział w tej pielgrzymce jest traktowany jak uczestnictwo w rekolekcjach.

czytaj więcej

Wielkopostne Spotkania Formacyjne dla Katechetów 2019

Zapraszamy katechetów na wielkopostne spotkanie formacyjne do Sanktuariów Maryjnych Archidiecezji Poznańskiej.

czytaj więcej

Drzewo Franciszka 2019

Celem regionalnego programu DRZEWO FRANCISZKA 2019 jest podniesienie świadomości ekologicznej wielkopolskiej młodzieży w oparciu o społeczną naukę Kościoła katolickiego i zaktywizowanie młodych ludzi do prowadzenia działań na rzecz środowiska w swoich gminach i parafiach.

czytaj więcej

Katechezy misyjno-powołaniowe

Młodość to czas dokonywania wyborów, rozeznawania życiowej drogi oraz odkrywania swojego miejsca we wspólnocie Kościoła, będącego ze swej natury misyjnym. Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom proponują katechezy misyjno-powołaniowe skierowane do uczniów szkół średnich. Formy katechezy (lekcje religii lub spotkania ogólne wszystkich uczniów) do ustalenia. Zainteresowanych katechetów prosimy o kontakt z s. Barbarą Zdunek, te. 783 013 107 lub adres mailowy: misje.poznan@gmail.com

czytaj więcej

Centrum Formacyjne dla Katechetów

Gmach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,Poznań, ul. Wieżowa 2/4, Budynek A, godz. od 17.00 do 18.30.

czytaj więcej