Jubileusz potrzebujących – fotoreportaż

Przed Obrazem Jasnogórskim w kaplicy sióstr elżbietanek odbyła się Msza św. w intencji osób potrzebujących, ubogich i bezdomnych (03.01.2021).