Akademicka Noc Czuwania to całonocne czuwanie poznańskich duszpasterstw akademickich przed Najświętszym Sakramentem.

W tym roku odbędzie się w kościele pw. św. Franciszka Serafickiego przy klasztorze Franciszkanów przy pl. Bernardyńskim w nocy z 20/21 kwietnia.

Plan Akademickiej Nocy Czuwania:

20:00 - Eucharystia na rozpoczęcie ANC pod przewodnictwem ks bpa Damiaa Bryla (Duszpasterstwo Akademickie Plus)

21:00 - 21:15 – Apel Jasnogórski (Duszpasterstwo Akademickie Plus, Schola Zebrani w Dnia Połowie)

21:15 - 22:00 – konferencja o. Joel Kokott OFM

22:00 - 23:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

23:00 - 00:00 – Duszpasterstwo Akademickie oo. Dominikanów

00:00 - 1:00 – Duszpasterstwo Akademickie Winiary

1:00 - 2:00 – Duszpasterstwo Akademickie Don Bosco

2:00 - 3:00 – Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Poznań

3:00 - 4:00 – Duszpasterstwo Akademickie św.Rocha

4:00 - 5:00 – Duszpasterstwo Akademickie Winnica i Akademickie Koło Misjologiczne

5:00 - 6:00 – Duszpasterstwo Akademickie Wilda i Duszpasterstwo Akademickie Karmel

6:00 – Eucharystia na zakończenie ANC (Duszpasterstwo Akademickie Morasko)

Podczas czuwania będzie okazja do spowiedzi świętej - dyżury w konfesjonale będą pełnić duszpsterze akademiccy. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy za akademicki Poznań!