Jak co roku, w dniach od 18 do 25 stycznia, wraz z chrześcijanami na całym świecie, będziemy modlić się o jedność chrześcijan. Hasłem tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan są słowa: Dąż do sprawiedliwości i pokoju (por. Pwt 16,20 i Ps 34,15b).

Niechaj intencja jedności stanie się przedmiotem intensywnej modlitwy zarówno osobistej, jak i w czasie nabożeństw parafialnych. Zachęcamy do licznego udziału w ekumenicznych nabożeństwach, które odbywać się będą w świątyniach Kościołów różnych wyznań naszej diecezji. Centralne nabożeństwo odbędzie się 25 stycznia o godz. 18, w kościele Ewangelicko-Metodystycznym przy ul. Ogrodowej 6. Kazanie wygłosi: Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki.

Szczegółowy plan spotkań i nabożeństw ekumenicznych umieszczony jest na plakacie.