1. Temat, cel i metoda Synodu

1.1. Tematem synodu jest synodalność w służbie misji Kościoła.

1.2. Celem zasadniczym jest większe uczestnictwo wszystkich członków Kościoła w kształtowaniu życia Kościoła i jego misji ewangelizacyjnej: uczestnictwo dla misji.

1.2.1. Celem pośrednim jest pogłębienie synodalnego charakteru Kościoła na wszystkich jego poziomach. Wytyczne dla Kościoła powszechnego, które będą wyznaczać kierunki przyszłych zmian w stronę większej synodalności, będą sformułowane na XVI Synodzie Biskupów w Rzymie w październiku 2023 r., na zakończenie wszystkich wcześniejszych etapów konsultacji synodalnych: komunia dla uczestnictwa.

1.2.2. Drugim celem pośrednim jest promowanie braterstwa, czyli podjęcie możliwie najszerszego dialogu społecznego na rzecz wspólnego dobra: uczestnictwo wszystkich dla dobra wszystkich.

1.3. Metodą jest możliwie najszersza konsultacja całego Ludu Bożego. Ma ona objąć przede wszystkim praktykujących katolików, ale także osoby niepraktykujące oraz ochrzczone w innych wspólnotach chrześcijańskich. Ma ostatecznie sięgać osób niewierzących oraz członków innych religii. Ta metoda będzie skuteczna, a nawet możliwa, o tyle, o ile przełożeni wspólnot zaangażują się osobiście oraz zaangażują swoje wspólnoty we wzajemne słuchanie i rozeznawanie w grupach synodalnych, które wypracują nowe syntezy.

Z poziomu grup synodalnych w parafiach i pozaparafialnych grup tematycznych (utworzonych w różnych obszarach życia kościelnego i społecznego w diecezji) przechodzi się na poziom syntezy diecezjalnych, a następnie lokalnych i kontynentalnych episkopatów aż po Synod Biskupów w Rzymie. Metoda konsultacji ma na celu nie tylko wypracowanie wniosków dla procesu pogłębienia synodalnego charakteru Kościoła, ale sama ma być celem, sposobem uczenia się synodalności w praktyce.

2. Najbliższe wydarzenia

2.1. Rzym, 9-10 października

Synod Biskupów o synodalności ma swoje oficjalne otwarcie 9 i 10 października w Rzymie.

Delegatem Kościoła w Europie jest abp Stanisław Gądecki.

Delegatem Kościoła w Polsce jest prof. Aleksander Bańka.

2.2. Poznań, niedziela 17 października, godz. 15.00

Otwarcie pierwszego etapu Synodu w Archidiecezji Poznańskiej odbędzie się w bazylice archikatedralnej w niedzielę 17 października o godz. 15.00 (piętnastominutowa medytacja o. Michała Golubiewskiego OP, członka Archidiecezjalnego Zespołu Synodalnego, o Kościele synodalnym i Msza Święta pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego)

3. Zaproszenie do uczestnictwa we Mszy Świętej otwierającej Synod w Archidiecezji Poznańskiej adresowane jest do wszystkich ochrzczonych zamieszkujących w Archidiecezji Poznańskiej, szczególne serdecznie do członków i przedstawicieli:

3.1. Rad duszpasterskich – wraz z Księżmi Proboszczami – które są podstawowym podmiotem synodalności Kościoła w parafiach. W najbliższych dniach przedstawiciele handlowi „Przewodnika Katolickiego” przekażą Księżom Proboszczom zaproszenia dla delegacji parafialnych oraz plakaty z zaproszeniem dla wszystkich. Zaproszenie kierowane jest także do członków Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

3.2. Rady kapłańskiej, która wyraża synodalną drogę przewodzenia w Kościele.

3.3. Wspólnot Życia Konsekrowanego, które formą życia budują komunię wspólnoty Kościoła i szczególnie uczestniczą w kształtowaniu jego życia i misji.

3.4. Wszystkich Księży, którzy są serdecznie zaproszeni do wspólnego świętowania otwarcia Synodu (także w koncelebrze: proszę zabrać ze sobą albę i białą stułę).

3.5. Wspólnot, ruchów i instytucji kościelnych, które są ważnym podmiotem synodalnych struktur Kościoła.

Wspólna droga, na którą zaprasza nas Ksiądz Arcybiskup razem z papieżem Franciszkiem i całym Kolegium Biskupów, jest rzeczywiście drogą nadziei. Będzie wymagać ona od nas zaangażowania, ale jedocześnie – o co prosi Ojciec Święty – może być przeżywana jako rzeczywista szansa, a nawet przygoda odkrywania nowych dróg życia i misji Kościoła.

W Chrystusie

ks. Mirosław Tykfer
Archidiecezjalny Zespół Synodalny