Etap 1 - Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem
Etap 2 - Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem
Etap 3 - Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem
Etap 4 - Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem
Pogłębienie - Zjednoczenie z Ojcem – Zjednoczenie w Ojcu (J17)

Prowadzący: Ekipa Rekolekcyjna Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej

Termin: 27 lipca – 4 sierpnia 2024 r.

Miejsce:

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4
Informacje i zgłoszenia online na stronie: www.dzielobiblijnepoznan.pl
Kontakt: kontakt@dzielobiblijnepoznan.pl

Rekolekcje Lectio Divina opierają się na pogłębionym, czterostopniowym duchowym poznawaniu Słowa Bożego, które podejmowane jest każdego dnia rekolekcji. Schemat lectio (czytanie); meditatio (medytacja); oratio (modlitwa); contemplatio (kontemplacja) jest modlitewnym czytaniem Pisma Świętego, mającym prowadzić uczestnika rekolekcji nie tylko do intelektualnego rozumienia przesłania biblijnego, lecz przede wszystkim do zażyłości z Bożym Słowem i oświetlania przez nie dróg codziennego życia człowieka.

Do udziału zaproszeni są wszyscy pragnący żyć Słowem Bożym, zarówno osoby świeckie, jak i duchowne, i konsekrowane.

Rekolekcje przeżywane na osobistej modlitwie, w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu, z indywidualnym towarzyszeniem kierownika duchowego.