Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie,

kierowani głębokim szacunkiem i poczuciem wielkiej wdzięczności pragniemy złożyć Waszej Ekscelencji wyrazy szczerych podziękowań za dziesięcioletni okres posługi dla Kościoła w funkcji Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Z uznaniem podkreślamy że jest Ksiądz Arcybiskup dla nas wszystkich niekwestionowanym autorytetem. Jako wybitny biblista, posiadający dogłębną znajomość Pisma Świętego, w świecie pełnym wyzwań, wynikających z deprecjonowania wartości chrześcijańskich, inspiruje nas swoją niezłomną postawą, mądrością i godnością, widocznymi w działaniach podejmowanych w trosce o dobro Kościoła.

Pełniąc równolegle funkcje przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, obejmował Ksiądz Arcybiskup swoją troską Kościół, zarówno w wymiarze partykularnym, jak i powszechnym. Lata przewodniczenia wypełnione były modlitwą, głęboką refleksją i konsekwentnym działaniem. Było ono pełne wielkiego zaangażowania w duchowy rozwój wiernych, powierzonych przez Boga trosce Pasterzy Kościoła. Ksiądz Arcybiskup wspierał i umacniał Biskupów, będąc przewodnikiem na drodze naśladowania Chrystusa i służbie ludziom w duchu Opere et veritate.

Pragniemy także podziękować za wkład w umacnianie jedności Kościoła w Polsce i na świecie. W pierwszej kolejności za godziny spędzone na modlitwie w tej intencji. Owocowały one słowami i czynami podejmowanymi z troską o to, aby głos Kościoła był zawsze głosem prawdy Ewangelii, nadziei Zbawienia i miłosierdzia płynącego z przebitego boku Chrystusa. Dzięki wizji i determinacji Waszej Ekscelencji, Kościół, który jest w Polsce, prowadzony był przez trudne doświadczenia – jakich nam nigdy nie brakuje – z niezachwianą pewnością wiary swojego Pasterza.

Dziękujemy za umiejętność budowania mostów między różnorodnymi wspólnotami i za nieustające przypominanie o konieczności dialogu i otwartości, opartych na prawdzie i wzajemnym szacunku. Praca włożona w to dzieło, pełna poświęcenia i oddania, przynosi obfite owoce w życiu duchowym wielu osób.

Pragniemy życzyć Księdzu Arcybiskupowi Bożego błogosławieństwa na dalszej drodze pasterskiej posługi. Moc Ducha Świętego niech wspomaga w działaniach służących pomnażaniu dobra.

Trwając w braterskiej jedności w Chrystusie Panu

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego KEP

Warszawa, dnia 14 marca 2024 r.