Z Maryją w nowe czasy, kompozycja ks. Szymona Bajona (organista z ludem)

Z Maryją w nowe czasy, kompozycja ks. Szymona Bajona (chór)

Z Maryją w nowe czasy, kompozycja ks. Szymona Bajona (wersja na organy)

 

Z Maryją w nowe czasy, kompozycja ks. Mariusza Białkowskiego

 

Wersja tekstowa pieśni