Nowi chórzyści w katedrze

W niedzielę, 24 września 2023 r. w poznańskiej Bazylice Archikatedralnej do Chłopięco-męskiego Poznańskiego Chóru Katedralnego przyjęci zostali nowi chórzyści. Dwunastu chłopców, uczniów Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Poznaniu otrzymało chóralne stroje oraz krzyże, które poświęcił proboszcz katedry, ks. prałat Ireneusz Szwarc.