W piątek kierowaliśmy nasze spojrzenie na krzyż, dziś przeżyliśmy dzień razem z Matką Boską Bolesną, a teraz rozpoczęliśmy obchody niedzieli – pierwszego dnia jutrzenki zmartwychwstania. Przeżywaliśmy więc w tym tygodniu szczególne „przejście” naszej chrześcijańskiej wiary – przez misterium śmierci do zmartwychwstania Chrystusa. Każdy człowiek poznaje to misterium, bo jesteśmy świadomi naszej śmiertelności.

Wy też macie swoje własne krzyże: choroby, trudności w rodzinie, w pracy i wiele innych. Dzisiaj, jak każdej niedzieli, jesteśmy zaproszeni, aby widzieć nasze własne krzyże w krzyżu i w zmartwychwstaniu Chrystusa. Tak rodzi się w naszym wnętrzu pierwsze światło nadziei.

Widzę was, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ubranych w białe szaty – jest to szata paschalna, tzn. w waszym posłaniu jesteście w wyjątkowy sposób przywiązani do misterium Chrystusa. Dziękuję, że przyjęliście tę misję, którą powierzył wam Kościół.

Są tutaj też katechiści i katecheci – waszym zadaniem jest głosić misterium Chrystusa. Bez tego misterium waszej wierze brakuje treści. Zanim zacznie się ją jednak głosić, trzeba nią żyć. W waszym życiu jesteście wezwani, by mieć egzystencjalne więzi z krzyżem i zmartwychwstaniem Chrystusa. Jeżeli zdołacie ujrzeć wasze krzyże w krzyżu Chrystusa i ujrzeć waszą nadzieję w zmartwychwstaniu Chrystusa, właśnie wtedy będziecie mogli być świadkami Chrystusa, wtedy wasze przesłanie zostanie przyjęte.

Dziękujmy w czasie tej wieczornej modlitwy za to, że Pan powołał was do uczestnictwa w tym misterium Kościoła.

† Jean-Claude Hollerich

Arcybiskup Luksemburga

Przewodniczący COMECE