Konferencja naukowa

Prowadzone w ostatnich dziesięcioleciach badania interdyscyplinarne przyczyniły się do zwrócenia uwagi na złożony związek między religią, przemocą i niestosowaniem przemocy. Konferencja naukowa organizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Teologii Żydowskiej Wydziału Filozofii Uniwersytetu w Poczdamie pt. Przemoc i niestosowanie przemocy w judaizmie i chrześcijaństwie w dniach 20 i 21 maja 2024 roku również opiera się na podejściu interdyscyplinarnym. Będzie ona czasem refleksji nad bieżącymi wydarzeniami na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

Religia postrzegana jest jako zjawisko ambiwalentne. Mówi się, że ma zdolność zarówno do zaostrzania, jak i do łagodzenia brutalnych konfliktów. Niektórzy krytykują religie, oskarżając je, że przyczyniają się do przemocy, inni podkreślają ich potencjał pokojowy i ideał niestosowania przemocy.

W tradycji judeochrześcijańskiej ważne miejsce zajmują pytania o właściwe działania i ludzkie zachowania.

Przemoc i brak przemocy dotykają podstawowego tematu stosunków polsko-niemieckich, charakteryzującego się takimi doświadczeniami, jak: podział Polski między sąsiednie państwa, atak Niemiec na Polskę jako preludium do II wojny światowej, „czwarty rozbiór” Polski w 1939 roku dokonany przez Hitlera i Stalina i eksterminacja milionów istnień ludzkich w niemieckich obozach zagłady na ziemiach polskich. To jest historyczne obciążenie, z którym musimy się zmierzyć na poziomie humanistyki.

Jako Polacy i Niemcy, żydzi i chrześcijanie pytamy także o formy ludzkiej odpowiedzialności za rozwój normatywnych koncepcji i opracowanie kryteriów ograniczania oraz kończenia konfliktów zbrojnych i cywilizowania ich skutków. Zagadnienie to obejmuje także umiejętność prowadzenia dialogu z politykami w celu poszukiwania i wskazywania orientacji normatywnej. Dlatego też w ramach konferencji został zaplanowany panel z udziałem przedstawicieli polityki niemieckiej i polskiej.

W trakcie sympozjum 20 maja 2024 roku o godz. 18.00 zapraszamy na wyjątkowy Koncert Muzyki Synagogalnej, podczas którego wykonane zostaną tradycyjne utwory synagogalne oraz współczesne utwory kompozytorów polskich i żydowskich. Doktor Jakub Stefek, ceniony ekspert w dziedzinie muzyki synagogalnej i organista w Synagodze Pestalozzistraße w Berlinie, będzie przewodnikiem w podróży przez historię i współczesność tego dziedzictwa muzycznego. Towarzyszyć mu będzie Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza, który swym brzmieniem przeniesie słuchaczy do najsłynniejszych synagog reformowanych.