Herb składa się z barwnej tarczy z godłem oraz insygniów. Na tarczy umieszczono godło składające się ze skrzyżowanych złotych kluczy, na które nałożono srebrny wizerunek miecza św. Piotra. Miecz ten, przechowywany w skarbcu Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, według tradycji był przywieziony w 966 roku z Rzymu przez pierwszego biskupa Jordana. W herbie znajdują się też mitra, złoty krzyż metropolitalny i pastorał wzorowany na XIII-wiecznym pastorale z Limoges, wydobytym podczas prac archeologicznych w katedrze poznańskiej.

Herby do porbania: