Projekt uchwały (PU 404/20) w sprawie przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Głosowanie jawne

Data głosowania 2020-02-11 14:44:43

Liczba uprawnionych 34
Liczba obecnych 33
Głosy za 23
Głosy przeciw 10
Głosy wstrzymujące się 0
Głosy nieoddane 0

Alexandrowicz Przemysław (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości) PRZECIW
Bonk-Hammermeister Dorota (Radna niezrzeszona) ZA
Chudy Wojciech (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Danelska Monika (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Dudziak Lidia (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości) PRZECIW
Dudzic-Biskupska Małgorzata (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Ganowicz Grzegorz  (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Grześ Michał (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości) PRZECIW
Ignaszewski Bartłomiej (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Jemielity Ewa (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości) PRZECIW
Jura Grzegorz (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Kania Henryk (Radny niezrzeszony) ZA
Kapustka Łukasz (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości) PRZECIW
Kręglewski Wojciech (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) PRZECIW
Król Dominika (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Lewandowska Agnieszka  (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Lisiecka-Pawełczak Maria (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Matuszak Paweł (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Mazurek Marta (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Mikuła Łukasz (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Olszak Filip (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Owsianna Halina (Radna niezrzeszona) ZA
Polcyn Przemysław (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Rataj Andrzej (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Rosenkiewicz Krzysztof (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości) PRZECIW
Rozmiarek Mateusz (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości) PRZECIW
Sowa Paweł (Radny niezrzeszony) ZA
Stachowiak Tomasz (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) NIEOBECNY
Sternalski Marek (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Strzelecka Klaudia (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości) PRZECIW
Szynkowska vel Sęk Sara (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości) PRZECIW
Wilczewska Anna (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Woźniak Małgorzata (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA
Zaradny Konrad (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) ZA