Spis treści:
Dział urzędowy
Arcybiskup Metropolita Poznański
  Współodpowiedzialni za bycie i działanie Kościoła, za dawanie światu nadziei
  Chrystus – jedynym Kapłanem
  Ciało Chrystusa i Jego Krew – miłość niezniszczalna
  Serce serc
  Nauka jest konieczna do poznania, a wiara do czynów i postępowania
  Ideologia gender
  Dokument poświęcenia kościoła w Ludomach
Kuria Metropolitalna
  Personalia
  Wizytacje kanoniczne w 2020 roku
  Nawiedzenie Matki Bożej w archidiecezji (2)