CCEE w Santiago de Compostela

„Europa – czas przebudzenia? Znaki nadziei”.  Zebranie Plenarne Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE) w Santiago de Compostela, 3-6.10.2019.