Wojtyła w Wielkopolsce

O godność ludzkiej pracy (18-19.11 1971 r.)

Już w 1971 r. w Poznaniu kardynał Wojtyła powiedział nt. godności pracy ludzkiej wszystko to, co dwadzieścia lat później napisał w encyklice „Laborem exercens". 18 listopada 1971 r. uczestniczył w Katolickich Dniach Społecznych, które zorganizował metropolita poznański abp Antoni Baraniak z okazji 80. rocznicy wydania przez Leona XIII encykliki „Rerum novarum". Najpierw w gmachu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu wziął udział w sympozjum naukowym, wygłaszając referat pt. „Sprawiedliwość społeczna w świetle II Zwyczajnego Synodu Biskupów". Wieczorem natomiast udał się do poznańskiej fary, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. dla robotników, podczas której oficjalnie zainaugurowano Katolickie Dni Społeczne. Mszę św. celebrował abp Baraniak, a kazanie wygłosił kardynał Wojtyła. „Trzeba, by w pracy dostrzeżony był człowiek [...]; nie on jest dla pracy: praca dla niego" - mówił przyszły Papież.

 

Tekst: "Przewodnik Katolicki"