Fundusze europejskie

Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski - etap II

www.drewnianekoscioly.pl

W dniu 28.11.2016 r. pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Archidiecezją Poznańską nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski – etap II" (http://poiis.mkidn.gov.pl/wiadomosci/podpisanie-umowy-o-dofinansowanie-archidiecezja-poznanska ).

"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim

Informacja z otwarcia ofert (21.05.2018)W dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Archidiecezją Poznańską została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie w składzie:
Archidiecezja Poznańska – Lider Projektu
Miasto Poznań – Partner Projektu
Muzeum Archeologiczne – Partner Projektu

Małe kino społecznościowe - remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie na cele kulturalne i edukacyjne

W dniu 21.03.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Archidiecezją Poznańską nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Małe kino społecznościowe - remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie na cele kulturalne i edukacyjne”.