W dniach od 23 lutego do 1 marca 1959 roku bp Karol Wojtyła przyjechał po raz pierwszy do Poznania. W kościele ojców dominikanów głosił wówczas rekolekcje dla młodzieży akademickiej. Jego przyjazd był następstwem spotkania z poznańskimi studentami w Bieszczadach w 1958 roku. Wojtyła wędrował wówczas jeszcze jako ksiądz po górach ze studentami z Krakowa. Podczas spotkania poznańscy studenci poprosili go o wygłoszenie rekolekcji wielkopostnych. Mimo, że Karol Wojtyła w międzyczasie został biskupem, planów nie zmienił. Zachowały się notatki uczestników rekolekcji, niektóre z nich utrwalono na taśmie magnetofonowej.