Założenie fundacji Akademia Jana Lubrańskiego

Uroczystość z okazji powstania fundacji "Akademia Jana Lubrańskiego", 22.05.2020.

Abp Stanisław Gądecki podpisał akt erekcyjny fundacji Akademia Jana Lubrańskiego, która będzie prowadziła Muzeum Archidiecezjalne, a także Galerię Sztuki, Instytut Myśli Chrześcijańskiej, Wydawnictwo, Chór Kameralny, Pracownię konserwatorską i edukacyjną Pasiekę.

Uroczystość odbyła się w nocy z 22 na 23 maja na dziedzińcu historycznego gmachu Akademii Lubrańskiego, dokładnie w 500 lat od śmierci bp. Jana Lubrańskiego, założyciela jednej z pierwszych w Polsce szkół wyższych. Uczestnicy wydarzenia za pośrednictwem transmisji online mogli wysłuchać koncertu kameralnego na harfę i flet, opowieści o Janie Lubrańskim oraz Lacrimosy Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Bp Lubrański herbu Godziemba przeszedł do historii jako najwybitniejszy i najbardziej wszechstronny mecenas XVI-wiecznego Poznania. Humanista, dyplomata, postać znacząca w dziejach Polski i Europy, działająca w przełomowym czasie, człowiek renesansu, uczestnik dysput prowadzonych w pracowniach głośnych uczonych, bywalec pierwszych dworów Europy, bardzo praktyczny i skuteczny w swoich działaniach, umiał zadbać o liturgię i o wodociągi, o witraże i o kanalizację, o kościelne organy i o bruki uliczne. Zwieńczeniem działalności Lubrańskiego było założenie w 1518 roku Akademii Poznańskiej – pierwszej w naszym mieście uczelni o charakterze szkoły wyższej, zorganizowanej, w przeciwieństwie do konserwatywnego wówczas uniwersytetu krakowskiego, według renesansowych wzorów, nazwanej później imieniem założyciela.

Dziś w gmachu Akademii mieści się Muzeum Archidiecezjalne, który będzie także siedzibą nowo powstałej fundacji. W zbiorach muzeum znajduje się pokaźna kolekcja malarstwa i rzeźby gotyckiej, m.in. obrazy Antoona van Dycka, Guido Reni i Leona Wyczółkowskiego, kolekcja argenteriów, tkanin, porcelany, szkła i sreber. Najcenniejszym obiektem muzealnym jest miecz świętego Piotra.