Zakończenie peregrynacji obrazu

21 maja 1978 roku kardynał Karol Wojtyła przewodniczył Mszy św. na placu przed katedrą w Poznaniu na zakończenie nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Suma pontyfikalna kończyła 561 dni peregrynacji wizerunku Królowej Polski po ziemi wielkopolskiej.
Wszystkie