Wydział Ekonomiczno-Gospodarczy, Budownictwa i Ochrony Zabytków

Przewodniczący - Biskup Zdzisław Fortuniak

1. Referat ekonomiczno-gospodarczy

Przewodniczący
Ks. kanonik dr Waldemar Hanas

Ekonom Archidiecezjalny - ks. kanonik dr Waldemar Hanas
Referent - ks. mgr Wiktor Łakomy
Referent Gospodarczy - ks. mgr Tomasz Kozica

Kasa
Siostra Wiesława Godlewska, USJK

Księgowość
mgr Tomasz Ćwikliński
mgr Maria Nowak

Kadry
Elżebieta Zielewicz-Głowicka

Rada ekonomiczna

Przewodniczący
Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki

Członkowie
bp Grzegorz BALCEREK,
bp Damian BRYL,
bp Zdzisław FORTUNIAK,
ks. kan. mgr lic. Marek FRĄSZCZAK,
ks. kan. dr Wiesław GARCZAREK,
ks. kan. dr Waldemar HANAS,
ks. mgr Marcin JANECKI,
ks. mgr Tomasz KOZICA,
ks. prał. mgr Henryk NOWAK,
 

2. Referat parafialnych rad ekonomicznych

Ks. kanonik mgr Andrzej Marciniak

3. Referat budowlany i konserwatorski

Komisja budowlana i konserwatorska

Przewodniczący
Biskup Zdzisław Fortuniak

Sekretarz
Ks. dr Piotr Garstecki

Członkowie
Ks. prałat dziekan mgr Marian Brucki
Ks. kanonik proboszcz mgr Marian Cynka
Ks.kanonik proboszcz mgr lic. Marek Frąszczak
Ks. dziekan mgr Karol Górawski
Ks. kanonik dziekan mgr Jacek Stawik
Ks. kanonik proboszcz mgr Grzegorz Szafraniak
Ks. kanonik dziekan mgr lic. Ireneusz Szwarc

Konsultanci
Artysta plastyk mgr Krzysztof Kwiatkowski
Mgr inż. arch. Marcin Lewandowicz
Dr inż. Piotr Rapp

Komisja budowy i konserwacji organów i dzwonów

Ks. prałat lic. Szymon Daszkiewicz
Krzysztof Leśniewicz
Ks. kanonik mgr lic. Kazimierz Szachowicz

4. Referat konserwacji i renowacji katedry

Ks. kanonik mgr Ireneusz Szwarc

Wszystkie