Wydział Ekonomiczno-Gospodarczy, Budownictwa i Ochrony Zabytków

Przewodniczący - Biskup Zdzisław Fortuniak

1. Referat ekonomiczno-gospodarczy

Przewodniczący
Ks. kanonik mgr lic. Waldemar Hanas

Ekonom Archidiecezjalny - ks. kanonik mgr lic. Waldemar Hanas
Wiceekonom Archidiecezjalny - ks. mgr lic. Konrad Zygmunt
Referent Gospodarczy - ks. mgr Tomasz Kozica

Kasa

Siostra Anna Tuchołka USJK

Księgowość
Aurelia Kozłowska

Kadry
Siostra Anna Wojciechowska, USJK

Rada ekonomiczna

Przewodniczący
Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki
Członkowie

bp Grzegorz BALCEREK,
bp Damian BRYL,
bp Zdzisław FORTUNIAK,
ks. kan. mgr lic. Marek FRĄSZCZAK,
ks. kan. dr Wiesław GARCZAREK,
ks. kan. mgr lic. Waldemar HANAS,
ks. mgr Marcin JANECKI,
ks. mgr Tomasz KOZICA,
ks. prał. mgr Henryk NOWAK,
ks. mgr Bartosz STRUGAREK,
ks. mgr lic. Konrad ZYGMUNT.

2. Referat parafialnych rad ekonomicznych

Ks. kanonik mgr Andrzej Marciniak

3. Referat budowlany i konserwatorski

Komisja budowlana i konserwatorska

Przewodniczący
Biskup Zdzisław Fortuniak

Sekretarz
Ks. dr Piotr Garstecki
Członkowie

Ks. prałat dziekan mgr Marian Brucki
Ks. kanonik proboszcz mgr Marian Cynka
Ks.kanonik proboszcz mgr lic. Marek Frąszczak

Ks. dziekan mgr Karol Górawski

Ks. prałat mgr Marian Lewandowski
Ks. kanonik dziekan mgr Jacek Stawik

Ks. kanonik proboszcz mgr Grzegorz Szafraniak
Ks. kanonik dziekan mgr lic. Ireneusz Szwarc

Konsultanci
Artysta plastyk mgr Krzysztof Kwiatkowski

Mgr inż. arch. Marcin Lewandowicz

Dr inż. Piotr Rapp

Komisja budowy i konserwacji organów i dzwonów

Ks. prałat lic. Szymon Daszkiewicz

Krzysztof Leśniewicz

Ks. kanonik mgr lic. Kazimierz Szachowicz

4. Referat konserwacji i renowacji katedry

Ks. prałat mgr Marian Lewandowski
Ks. kanonik mgr Ireneusz Szwarc

Wszystkie