Winogradzki Tydzień Biblijny

Przesłanie Ewangelii nic nie traci ze swego piękna i aktualności. Tak jak przed laty, tak i dziś potrzeba nam jednak pełnego otwarcia się na jej moc, aby na wzór Jana Chrzciciela wskazywać kim jest zapowiedziany Mesjasz. Trzeba nam takiej odwagi, jaką otrzymali Apostołowie, aby świadczyć o jej prawdzie. Trzeba nam w końcu takiej miłości Kościoła w Jerozolimie, aby ją uwiarygodniać. Jest to przecież Dobra Nowina, która wzywa nas do uczestnictwa w życiu samego Jezusa Chrystusa.

Zanim rozpoczniemy nowy Rok Duszpasterski 2023/24 pragniemy pochylić się nad tekstami Pisma Świętego i szukać odpowiedzi na pytanie:

Jak owocnie uczestniczyć we wspólnocie Kościoła?

Nie wystarczy być sympatykiem tego Kościoła, a tym bardziej biernym widzem dokonujących się w świecie przemian. Trzeba nam rozwijać świadomość do czego jesteśmy wezwani. Dlatego też serdecznie zapraszamy na II Winogradzki Tydzień Biblijny do Parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu.

 

II Winogradzki Tydzień Biblijny u św. Karola Boromeusza w Poznaniu, 27.11-3.12.2023, „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”

27.11.2023 (poniedziałek) 19:00

Została nam powierzona posługa jednania (2 Kor 5,18-19) – ks. dr Tomasz Siuda

28.11.2023 (wtorek) 19:00

Obraz „pielgrzymującego Kościoła” w Księdze Liczb. – dr hab. Teresa Stanek

29.11.2023 (środa) 19:00

Jak uczestniczyć w Bożym planie zbawienia wg Łukasza? – ks. dr Wojciech Wasiak

30.11.2023 (czwartek) 19:00

Jak Jezus Chrystus modlił się przed śmiercią za wspólnotę Kościoła? – ks. prof. UAM dr hab. Piotr Ostański

1.12.2023 (piątek) 19:00

Jak działać w Kościele, by podobać się Bogu? W świetle Starego – ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot

2.12.2023 (sobota) 19:00

Śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu” (Ap 15,3) – teksty biblijne i pieśni w wykonaniu artystów chóru mieszanego „Hasło”

3.12.2023 (niedziela) 12:30

Eucharystia pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Glapiaka z homilią „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” i udzieleniem posługi lektora.