Wernisaż wystawy Pater Patriae

Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego - Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, 7 kwietnia – 23 maja 2022 roku.

Organizatorzy i uczestnicy projektu pragną uczcić beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwrócić uwagę na znaczenie tego wydarzenia, przypomnieć postać Prymasa Tysiąclecia, Jego zasługi dla Kościoła i Polski w trudnym czasie reżimu komunistycznego i ateistycznej propagandy. W artystycznych wypowiedziach i plastycznych znakach twórcy obrazują Jego niezłomną postawę, osobiste przymioty oraz wyznawane i szerzone ogólnoludzkie wartości. Odnoszą się także do historii jego życia i sprawowanej przez niego posługi „duchowego przywódcy narodu”. Wracając myślami do czasu Jasnogórskich Ślubów Narodu i Nowenny Tysiąclecia, starają się wzbudzić refleksję dotyczącą owoców dokonanych aktów wiary, a zarazem przypomnieć stawiane Polakom przez Prymasa zadania i cele.

W projekcie bierze w udział 85. twórców z różnych regionów Polski. Na wystawie zgromadzono 124 prace artystyczne wykonane w różnych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych i fotograficznych, rzeźbiarskich i multimedialnych. Wystawa ma charakter „pielgrzymujący” - będzie prezentowana kolejno w 12 galeriach i muzeach w Polsce. Zakładając koncepcję cyklu wystawienniczego organizatorzy chcą nawiązać do trasy i etapów uwięzienia Prymasa Polski oraz do zainicjowanej przez niego peregrynacji Jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej. Realizacja całej trasy wystawienniczej zaplanowana jest na dwa lata. Obejmuje ona Poznań, Pelplin, Rzeszów, Kraków, Lublin, Kozłówkę, Sokołów Podlaski, Piłę, Częstochowę, Warszawę i Toruń. W przygotowaniu są publikacje towarzyszące wystawie, które ukażą się nakładem Wydawnictwa Bernardinum w Pelplinie oraz Wydawnictwa Akademii Lubrańskiego w Poznaniu.

Wystawa zorganizowana została z inicjatywy Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Toruniu, a kuratorami wystawy są prof. Mirosława Rochecka i ks. prof.  Dariusz Kotecki. Czas trwania projektu wystawienniczego: 4 lutego 2022 roku  do 31 maja 2024 roku.

Wernisaż wystawy miał miejsce 7 kwietnia 2022 r. z udziałem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Zdjęcia: Robert Woźniak